Hoán vị gen

H

hoaithanhv

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra , tính theo lí thuyết , số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A.4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số kiểu gen
B.2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số kiểu gen
C.2 loại với tỉ lệ 1:1
D.4 loại với tỉ lệ 1:1:1:1

Đáp án thì là D @@ . Nhưng theo em nghĩ đáp án là A chứ ạ . rõ ràng là tỉ lệ phải phụ thuộc vào tần số kiểu gen mà . Mọi người có thể giải thích cho em được không ạ ???
 
N

nobeltheki21

trả lời

Trong quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị giữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra , tính theo lí thuyết , số loại giao tử và tỉ lệ từng loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A.4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số kiểu gen
B.2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số kiểu gen
C.2 loại với tỉ lệ 1:1
D.4 loại với tỉ lệ 1:1:1:1

Đáp án thì là D @@ . Nhưng theo em nghĩ đáp án là A chứ ạ . rõ ràng là tỉ lệ phải phụ thuộc vào tần số kiểu gen mà . Mọi người có thể giải thích cho em được không ạ ???
Đây là tế bào nếu là một cơ thể thì mới phụ thuộc vào tần số
 
Top Bottom