[HóaLTĐH] Bài tập Kim Loại

L

levanhung95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hết 9,1 gam hỗn hợp X gồm Al,Mg và Zn vào 500 ml dung dịch HNO3 4M thu được 0,448 lít N2 (đktc) và dung dịch Y.Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cô cạn dung dịch thu m gam rắn khan
Phần 2: tác dụng vừa đủ với 530 ml dung dịch NaOH 2M thu 2,9 gam kết tủa.
Giá trị m là
A.25,76 B.38,40 C.33,79 D.32,48
 
P

phamthimai146

Hòa tan hết 9,1 gam hỗn hợp X gồm Al,Mg và Zn vào 500 ml dung dịch HNO3 4M thu được 0,448 lít N2 (đktc) và dung dịch Y.Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cô cạn dung dịch thu m gam rắn khan
Phần 2: tác dụng vừa đủ với 530 ml dung dịch NaOH 2M thu 2,9 gam kết tủa.
Giá trị m là
A.25,76 B.38,40 C.33,79 D.32,48

$NO_3^- + 10e + 12 H^+ \to\ N_2 + 6 H_2O$
-------------0,2------0,24----------0,02
$NO_3^- + 8e + 10 H^+ \to\ NH_4NO_3 + 3 H_2O$
-------------8a ---10a----------------a
Tổng số mol H+ phản ứng = 0,24 + 10a ==> mol H+ dư = 2 – 0,24 -10a = 1,86-10a
dd Y + NaOH vừa đủ cho 2,9 gam kết tủa ===> Al(OH)3 và Zn(OH)2 tan hết ==> Mol Mg(OH)2 =0,05 mol.
Gọi x, y là mol Al, Zn
Số mol NaOH = 4x + 4y + 2*0,05 + 1,86 – 10a + a = 0,53*2*2 = 2,12
Bảo toàn mol e : 3x + 2y + 2*0,05 = 8a + 0,2
Khối lượng hh = 27x + 65y + 24*2*0,05 = 9,1
Giải hệ ==> x = 0,2 , y = 0,02 và a = 0,08
Khối lượng muối = 213*0,2 + 189*0,02 + 148*0,1 + 80*0,08 = 67,58
Trong mỗi phần có m = 67,58/2 = 33,79 ==> câu C
 
L

levanhung95

Em nghe nói là năm nay ban ra đề là ban của Hà Nội nên sẽ cho bài tập hóa rất nhiều, còn lí thuyết thì ít lại đi rất nhiều phải không à.
 

doisuongvler

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng chín 2018
2
0
1
21
Bắc Ninh
cổ loa
$NO_3^- + 10e + 12 H^+ \to\ N_2 + 6 H_2O$
-------------0,2------0,24----------0,02
$NO_3^- + 8e + 10 H^+ \to\ NH_4NO_3 + 3 H_2O$
-------------8a ---10a----------------a
Tổng số mol H+ phản ứng = 0,24 + 10a ==> mol H+ dư = 2 – 0,24 -10a = 1,86-10a
dd Y + NaOH vừa đủ cho 2,9 gam kết tủa ===> Al(OH)3 và Zn(OH)2 tan hết ==> Mol Mg(OH)2 =0,05 mol.
Gọi x, y là mol Al, Zn
Số mol NaOH = 4x + 4y + 2*0,05 + 1,86 – 10a + a = 0,53*2*2 = 2,12
Bảo toàn mol e : 3x + 2y + 2*0,05 = 8a + 0,2
Khối lượng hh = 27x + 65y + 24*2*0,05 = 9,1
Giải hệ ==> x = 0,2 , y = 0,02 và a = 0,08
Khối lượng muối = 213*0,2 + 189*0,02 + 148*0,1 + 80*0,08 = 67,58
Trong mỗi phần có m = 67,58/2 = 33,79 ==> câu C
tại sao biết Al(OH)3 và Zn(OH)2 tan hết ạ?
 
Top Bottom