[hoa12]bt điện phân

K

keosuabeo_93

Last edited by a moderator:
S

screaming.eagle

1.hoa tan 35,1g NaCl cà 244,9g H20 đc dd A.tiến hành điện phân điện cực trơ,màng ngăn xốp với I=2,68A,t=15h thì thu đc ddB.tính nồng độ % của ddB

pt điện phân: [TEX] 2NaCl + 2H_2O = 2NaOH + Cl_2 + H_2[/TEX]

[TEX]n_(NaCl) = o.6 (mol)\\\\\\\ n_e (cho) = \frac{It}{96500}= 1.5(mol)[/TEX]
---->> ngoai PT đp trên còn PT điện phân nước nữa:
[TEX]H_2O = H_2 + \frac{1}{2}O_2[/TEX]

đến đây bạn tự giải nhá?..trừ đi phần bay hơi là xong?.........:D :D :D
 
Top Bottom