Hóa

M

monokuru.boo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến hành hai thí nghiệm:
-Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dưng dịch [TEX]Cu(NO_{3})_{2}[/TEX] 1M -Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V12 lít dưng dịch [TEX]Ag(NO_{3})[/TEX] 0,1M Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu đc ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là?
 
S

sam_chuoi

Umbala

Fe+Cu(NO3)2--> Fe(NO3)2+Cu (1) Fe+2AgNO3--> Fe(NO3)2+2Ag (2). Số mol Cu(NO3)2 là V1.1=V1 mol. Xét pt (1) số mol Fe= số mol Cu=số mol Cu(NO3)2=V1 mol. Khối lượng chất rắn là m-56V1+64V1=m+8V1 (g). Số mol AgNO3 là 0,1V2 mol=số mol Ag. Xét pt (2) số mol Fe=0,05V1. Khối lượng chất rắn là m-56.0,05V2+ 108.0,1V2 =m+8V2 (g). Do 2 khối lượng chất rắn bằng nhau suy ra V1=V2.
 
A

a012

khong biet ban tim dc chua? thui minh noi o day vay! o TN1 khoi luong tang van la 8V1g nhe!
TN2 ta co: Fe+2Ag+--->Fe2+ +2Ag
cu 2molAg+ tham gia pu thi kl tang 160g.
vay 0,1V2.......................................... 80.0,1V2=8V2
=>V1=V2.
 
Last edited by a moderator:

suongpro2k3

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng bảy 2017
103
56
51
20
Phú Yên
TN1 Fe + Cu(2+)=> Fe(2+) + Cu
V1.......................V1
Khối lượng chất rắn còn lại là fe dư và cu : m+ 8V1(g)
TN2 Fe + 2Ag(+) => Fe(2+) + 2Ag
0.05V2....0.1V2..........0.1V2
Khối lượng chất rắn còn lại fe dư và ag: m +8V2 (g)
Kết luận V1=V2
 

suongpro2k3

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng bảy 2017
103
56
51
20
Phú Yên
TN1: Fe + Cu2+ ----> Fe2+ + Cu
V1 V1
Do Fe dư nên sau pư sắt dư :m-V1.56 -->m rắn =m+8V1
Tn2: Fe + 2Ag+ --->Fe2+ + 2Ag
V2/2 V2--------------->V2
Tương tự sau Pư : Fe dư=m-28V2 -->m rắn =m +80V2

KL chất rắn ở 2 Tn bằng nhau vì thế: m+8V1=m+80V2 ---->V1=10V2 -->ĐA C
 
  • Like
Reactions: bienxanh20
Top Bottom