[Hóa] Xác định cấu hình e

V

vinhqang

H

hocmai.teacher

Cấu hình của nguyên tử

n = 3 ứng với 3 lớp electron
l= 1 ứng với phân lớp p
Vậy cấu hình của nguyên tử đó là
[TEX]1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 \[/TEX]
 
Top Bottom