[Hóa] Xác định các nguyên tố và hợp chất của chúng

P

phuocthinht

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X, Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A, ở hai chu kỳ liên tiếp. Cho biết tổng số electron trong anion [TEX]XY_3^2-[/TEX] là 42. Xác định hai nguyên tố X, Y và[TEX] XY_3^2- [/TEX] trong số các phương án sau
A. Be, Mg và [TEX]MgBe_3[/TEX] B. S, O và [TEX]SO_3^2- [/TEX]
C. C, O và [TEX]CO_3^2-[/TEX] D. Si, O và[TEX] SiO_3^2-[/TEX]
Giúp mình với ! :)
 
H

hocmai.teacher

đáp án

Gọi số pron trong X và Y lần lượt là p và p'
Khi đó ta có phương trình: p + 3p' + 2 = 42
Vì X, Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp nên dễ dàng nhận thấy X, Y chỉ có thể ở chu kỳ 2,3 hoặc chu kỳ 3, 4 hay nói cách khác p = p'+8 hoặc p' = p+8
Khi thay p' = p+8 ta sẽ thấy vô lý
vậy p = p'+ 8 giải phương trình 1 ta có p = 12 và p' = 4 vậy X, Y là Mg và Be và công thức của hợp chất là [TEX]MgBe_3 \[/TEX]
 
P

phuocthinht

Các viper ơi !cùng nhau làm nha !
Cho 6.4 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp ,nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hidro (dktc) . Tìm hai kim loại đó l
 
A

anhthu1290

2 kim loại đó là Mg và Ca phải ko?
Ta gọi X là kim loại tr đại diện cho 2 nguyên tố cần tìm X có hoá trị 2
X -> H2
0,2 0,2
-> Mx = 6.4/0,2=32
vì 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp ,nhóm IIA -> Ca và Mg
 
T

titichut_3008

em có cách tính này: số hoa trị nhân số mol kim loại = số mol hidronhân2. vậy dễ dàng suy ra ph tử khối tb. <dựa đề bài->tính kqua~>
 
L

levanbinh16

dùng bảo toàn e và bảo toàn nguyên tố.
gọi M là nguyên tử khối trung bình của 2 nguyên tố và a là số mol ta có:
theo định luật bảo toàn nguyên tố: số mol H= (4,48 : 22,4)x2 = 0.4
theo bảo toàn e: 2xa=0,4 => a=0,2
=> M= 6,4 : 0,2 = 32

=> 2 nguyên tố đó là Mg và Ca
 
2

2f8

Gọi R là công thức chung của hai kim loại.
R + 2HCl ---> [TEX]MCl_2[/TEX] + [TEX]H_2[/TEX]
0,2<-------------------------- 0,2 (mol)
nH2 = 4,48/22,4 =0,2 (mol).
[TEX]M_R[/TEX] = 6,4/0,2= 32.
mà 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp => R1< 32< R2
R1 , R2 thuộc nhóm IIA => chỉ có R1 là: Mg Và R2: là Ca
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom