Hóa 12 Hóa vô cơ

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
440
187
61
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Cho 7,02 kim loại M tác dụng với 300ml dung dịch Fe(NO3)3 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,98g kim loại. Kim loại M là
2) Cho m gam bột Al vào 250ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,3M và CuSO4 0,6M. Sau phản ứng thì được 13,8 g kim loại. Tìm m
Nhờ mng giải giúp mình 2 bài này với ạ. Mình cảm ơn
 
  • Like
Reactions: thiminhphuongle35

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
@Nguyễn Ngọc Diệp 565


Mol Fe(NO3)3 = mol Fe = 0,3 => mFe = 16,8
Sau phản ứng thu được rắn => dd có Fe2+ và Mn+
Vì m rắn = 7,98 < 16,8 => rắn chỉ là Fe và M hết
Mol Fe thu được x = 7,98/56 = 0,1425
M + n Fe3+ -> n Fe2+ + Mn+
0,3/n---0,3---------0,3
2 M + n Fe2+ -> n Fe + 2 Mn+
2x/n-------------------x
Mol M = 0,3/n + 2x/n = 0,585/n
mM = M*0,585/n = 7,02 => M = 12n
=> n = 2 và M = 24 là MgMol Fe2(SO4)3 = 0,075 => mol Fe = 0,15 => mFe = 8,4
Mol CúSO4 = 0,15 => mol Cu = 0,15 => mCu = 9,6
m rắn = mFe + mCu = 56*0,15 + 64*0,15 = 18 > 13,8 > 9,6
=> Al a mol hết, Cu2+ 0,15 mol hết, còn dư Fe2+
Rắn gồm Cu 9,6 g và Fe x mol
m rắn = 56x + 9,6 = 13,8 => x = 0,075
Al + 3 Fe3+ -> 3 Fe2+ + Al3+
0,05----0,15---------0,15
2 Al + 3 Cu2+ -> 3 Cu + 2 Al3+
0,1------0,15
2 Al + 3 Fe2+ -> 3 Fe + 2 Al3+
0,05-------------------0,075
Mol Al phản ứng= a = 0,05 + 0,1 + 0,05 = 0,2
=> mAl = m = 27a = 5,4
 

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
440
187
61
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
@Nguyễn Ngọc Diệp 565


Mol Fe(NO3)3 = mol Fe = 0,3 => mFe = 16,8
Sau phản ứng thu được rắn => dd có Fe2+ và Mn+
Vì m rắn = 7,98 < 16,8 => rắn chỉ là Fe và M hết
Mol Fe thu được x = 7,98/56 = 0,1425
M + n Fe3+ -> n Fe2+ + Mn+
0,3/n---0,3---------0,3
2 M + n Fe2+ -> n Fe + 2 Mn+
2x/n-------------------x
Mol M = 0,3/n + 2x/n = 0,585/n
mM = M*0,585/n = 7,02 => M = 12n
=> n = 2 và M = 24 là MgMol Fe2(SO4)3 = 0,075 => mol Fe = 0,15 => mFe = 8,4
Mol CúSO4 = 0,15 => mol Cu = 0,15 => mCu = 9,6
m rắn = mFe + mCu = 56*0,15 + 64*0,15 = 18 > 13,8 > 9,6
=> Al a mol hết, Cu2+ 0,15 mol hết, còn dư Fe2+
Rắn gồm Cu 9,6 g và Fe x mol
m rắn = 56x + 9,6 = 13,8 => x = 0,075
Al + 3 Fe3+ -> 3 Fe2+ + Al3+
0,05----0,15---------0,15
2 Al + 3 Cu2+ -> 3 Cu + 2 Al3+
0,1------0,15
2 Al + 3 Fe2+ -> 3 Fe + 2 Al3+
0,05-------------------0,075
Mol Al phản ứng= a = 0,05 + 0,1 + 0,05 = 0,2
=> mAl = m = 27a = 5,4
ltv51Từ 18 > 13,8 > 9,6 tại sao lại suy ra được Al a mol hết, Cu2+ 0,15 mol hết, còn dư Fe2+ vậy ạ
 
  • Like
Reactions: N_B_S_1/2/5
Top Bottom