hóa vô cơ

M

monday23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 6: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là A.Kali và bari. B. Liti và beri. C. Natri và magie D. Kali và canxi
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn hợp Al, Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bi hoá nâu trong không khí. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là A. 32,641 gam. B. 8,771 gam. C. 28,301 gam. D. 19,621 gam
bài nài Ds là a nhưng minh giai hoài vẫn là c mọi người giúp mình xem bài này với

Câu 9 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Li B. Na. C. K. D. Rb.
Câu 10 : Hoà tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mỗi 1 : l) bằng axit HNO3 thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là A. 6,72. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.
 
Last edited by a moderator:
C

candy_xuxu9495

X -------> 1/2H2
xmol --->0.5xmol
Y--------> H2
ymol---->ymol
Ta có:
Số mol hỗn hợp kim loại = x + y > 0.5x + y = 0.25
=> Mhh = 7.1/(x + y) < 7.1/0.25 = 28.4
=> X: Na(23), Y: Mg(24)
 
C

candy_xuxu9495

Số mol X là 1,568/22,4 = 0,07 mol
Khí không màu hóa nâu trong không khí là NO
M trung bình of X = 2,56/0,07= 37 =>>Khí còn lại là N20
Đặt số mol N0 = x mol
số mol N20 = y mol
Ta có x+y = 0,07
30x + 44y = 2,59
=>> x=y = 0.035
Bạn tính tổng số mol e nhận = 0,035*3+0,035*2=0,385
=>mmuối= 4,431 +62*0,385= 28,301
 
S

solostar

mode máy tính: giải hệ nhé: >

Câu 6: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là A.Kali và bari. B. Liti và beri. C. Natri và magie D. Kali và canxi
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn hợp Al, Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bi hoá nâu trong không khí. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là A. 32,641 gam. B. 8,771 gam. C. 28,301 gam. D. 19,621 gam
bài nài Ds là a nhưng minh giai hoài vẫn là c mọi người giúp mình xem bài này với

Câu 9 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Li B. Na. C. K. D. Rb.

cau6: mode máy tính: giải hệ nhé: >>câu C( số mol đẹp) Lưu ý bộ chỉ cho các KL kiềm (kiềm thổ) thường gặp là: Na, K , Mg Ca

câu7: ta mode máy tính dc số mol nNO=nN2O=0.035.
bảo toàn e và dữ kiện 4.431g>>>nAl=0.021, nMg=0.161
mmuoi= mAl(NO3)3 +mMg(NO3)2=28.301g C
câu9 mode nhé:
d/a B
Câu 10 : Hoà tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mỗi 1 : l) bằng axit HNO3 thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là A. 6,72. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.

dc số mol nFe=nCu=0.1mol: sử dụng đường chéo dc nNO/nNO2=1
BTe dc nNO=nNO2=0.125>>>V=5.6l
 
Last edited by a moderator:
C

candy_xuxu9495

Số mol khí = 0,02 mol
Bạn áp dụng CT
M trung bình hỗn hợp = 1,9/0,02=95
Ta có M+61< 95< 2M +60
17,5<M < 34
M = 23 Na
 
  • Like
Reactions: 0363397546

0363397546

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng hai 2020
1
0
1
Câu 6: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là A.Kali và bari. B. Liti và beri. C. Natri và magie D. Kali và canxi
Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 4,431 gam hỗn hợp Al, Mg bằng dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 1,568 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bi hoá nâu trong không khí. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thì lượng muối khan thu được là A. 32,641 gam. B. 8,771 gam. C. 28,301 gam. D. 19,621 gam
bài nài Ds là a nhưng minh giai hoài vẫn là c mọi người giúp mình xem bài này với

Câu 9 : Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là A. Li B. Na. C. K. D. Rb.
Câu 10 : Hoà tan hoàn toàn 12,0 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mỗi 1 : l) bằng axit HNO3 thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là A. 6,72. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36.
Số mol khí = 0,02 mol
Bạn áp dụng CT
M trung bình hỗn hợp = 1,9/0,02=95
Ta có M+61< 95< 2M +60
17,5<M < 34
M = 23 Na
Số mol khí = 0,02 mol
Bạn áp dụng CT
M trung bình hỗn hợp = 1,9/0,02=95
Ta có M+61< 95< 2M +60
17,5<M < 34
M = 23 Na
câu 6
làm sao vậy ạ. nếu vậy thì cặp li,be cũng đc hả mn
 
Top Bottom