[Hóa] Vô cơ

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3 ; - (2): NhÚng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 ;
- (3): Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 ;
- (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa học là
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
 
H

hocmai.hoahoc

-Điều kiện để có ăn mòn điện hóa là:
Điều kiện cần: Có 2 kim loại tiếp xúc hoặc 1 kim loại và C
Điều kiện đủ: Nhúng trong môi trường điện li
Fe + CuSO4--> FeSO4 + Cu
Có 2 kim loại và môi trường dẫn điện
- 4 cũng tường tự => Đáp án là 2
 
Top Bottom