Hóa 12 Hoà tan 32g CuSO4 vào 200g dd HCl

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]m_{Cu}=\frac{1,34.64.2.3600}{2.96500}=3,2g[/imath]
=>[imath]n_{Cu}=0,05[/imath]
[imath]Cu^{2+}+2e \rightarrow Cu[/imath]
0,05-------0,1-------------0,05
[imath]2Cl^- - 2e \rightarrow Cl_2[/imath]
0,1-------0,1--------------0,05
V=0,05.22,4=1,12(l)
Bạn tham khảo nhé!
 
  • Like
Reactions: thaophuongtyrasamin

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
19
Thái Bình
Ta có 1/3 dd X có: n[imath]CuSO_4[/imath]=[imath]\dfrac{0,2}{3}[/imath]
nHCl= 0,06
Trong 2h ne=0,1 mol
Sau đp ta thu được: Cu=0.05 mol
n [imath]Cl_2[/imath]= 0,03
n [imath]O_2[/imath]= [imath]\dfrac{0,1-0,06}{4}[/imath]=0,01
[imath]\leftrightarrow[/imath] V= 0,04.22,4=0,896 lit
m= 0,05.64=3,2g
Bạn xem thử nhé!. Chúc bạn học tốt!
 
  • Love
Reactions: Myfriend_FPT

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Ta có 1/3 dd X có: n[imath]CuSO_4[/imath]=[imath]\dfrac{0,2}{3}[/imath]
nHCl= 0,06
Trong 2h ne=0,1 mol
Sau đp ta thu được: Cu=0.05 mol
n [imath]Cl_2[/imath]= 0,03
n [imath]O_2[/imath]= [imath]\dfrac{0,1-0,06}{4}[/imath]=0,01
[imath]\leftrightarrow[/imath] V= 0,04.22,4=0,896 lit
m= 0,05.64=3,2g
Bạn xem thử nhé!. Chúc bạn học tốt!
MuHaiW

Mol CuSO4 = 32/160 = 0,2
Mol HCl = 0,03285*200/36,5 = 0,18
1/3 dd X: CuSO4 0,067 mol và HCl 0,06 mol
Mol e điện phân = ne = 1,34*2*3600/96500 = 0,1 => mol CuSO4 điện phân= 0,05 < 0,067 => CuSO4 và HCl còn dư
CuSO4 + 2 HCl -> Cu + Cl2 + H2SO4
0,03----------0,06----0,03---0,03
CuSO4 + H2O -> Cu + 0,5 O2 + H2SO4
0,02--------------------0,02----0,01

=> mCu = 64*0,05 = 3,2
Tổng mol khí = 0,03 + 0,01 = 0,04 => V khí = 0,896 lít
 
Last edited:

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
19
Thái Bình
Sai, khí sinh ra không có O2

Mol CuSO4 = 32/160 = 0,2
Mol HCl = 0,03285*200/36,5 = 0,18
1/3 dd X: CuSO4 0,067 mol và HCl 0,06 mol
Mol e điện phân = ne = 1,34*2*3600/96500 = 0,1 => mol CuSO4 điện phân= 0,05 < 0,067 => CuSO4 và HCl còn dư
CuSO4 + 2 HCl -> Cu + Cl2 + H2SO4
0,05----------0,1----0,05---0,05
=> mCu = 64*0,05 = 3,2
V Cl2 = 1,12 lít
ltv51HCl có 0,06 mol. Bạn lấy 0,1 mol ở đâu ra nữa vậy ạ?
 
  • Like
Reactions: ltv51
Top Bottom