Hóa 8 Hoà tan 28,2 gam K2O vào 40 gam nước

tanjiro1507

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tư 2022
19
13
6
15
Ninh Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Hòa tan 5.6 gam Fe cần V lit dung dịch HCl 2M (vừa đủ).
a. Tính thể tích khi thu được ở đktc?
b. Tinh V
c. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
d. Tinh nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng? (biết sự hòa tan không làm thay đổi thể tích).
Bài 2 : Khi cho khí hidro đi qua bột sắt (III) oxit nung nóng, người ta thu được sắt
a. Nếu sau phản ứng người ta thu được 42 gam sắt thì khối lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng là bao nhiêu?
b. Khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu gam?
Bài 3 : Cho 28ml khí Hidro cháy trong 20ml khí Oxi
a. Tính khối lượng nước tạo thành ở thể lỏng
b. Tinh thể tích của nước tạo thành nói trên (Các khí đo ở dktc và khối lượng riêng của nước là 1g/ml)
Bài 4 : Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử 20 gam sắt (III)oxít có chứa 20% tạp chất.
a. Tinh khối lượng sắt tạo thành?
b. Tinh thể tích Hz thu được (đktc) cần dùng.
Bài 5 :Hoà tan 28,2 gam K2O vào 40 gam nước. Xác định khối lượng của chất tạo thành sau phản ứng? Bài 10: Hòa tan 13,5 gam nhôm (Al) trong dung dịch axit clohidric thu được nhôm clorua và giải phóng khí hidro
a. Tính thể tích khí hiđro tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.
b. Dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua binh đựng 64,8 gam sắt (II) oxit. Tính khối lượng kim loại sắt sinh ra sau phản ứng.
 
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
---Bài 1
nFe=0,1 mol
Fe + 2HCl---->FeCl2 + H2
0,1--->0,2----->0,1--->0,1
a, V H2 = 2,24 l
b,nHCl = 0,2 mol =>V HCl = 0,2/2 = 0,1(l)
c, mFeCl2 = 0,1x127 = 12,7 gam
---Bài 2: nFe = 0,75
Fe2O3 + 3H2 ------>2Fe + 3H2O
0,375<----------------0,75---->1,125
a, mFe2O3 = 0,375x160 = 60 gam
b,mH2O =18x1,125 = 20,25 gam
---Bài 3, nH2 = 0,00125 mol, nO2 = 0,000893mol
2H2 + O2 ----->2H2O
0,00125------------------->0,00125
a,nH2O = 0,00125 =>mH2O = 0,00125x18 = 0,0225 gam
b,nH2O = 0,00125=> mH2O = 0,0225 gam =>V H2O= 0,0225(ml)
---Bài 4
mFe2O3 = 20x0,8 = 16 gam => nFe2O3 = 0,1 mol
Fe2O3 + 3H2 ------>2Fe + 3H2O
0,1------>0,3------->0,2
a, mFe = 0,2x56 = 11,2 gam
b, V H2= 0,3x22,4 = 6,72 l
---Bài 5 nK2O = 0,3 mol
K2O + H2O ----> 2KOH
0,3----------------->0,6
=>mKOH = 0,6x56 = 16,8 gam
---Bài 10 nAl = 0,5
2Al + 6HCl ----> 2AlCl3 + 3H2
0,5-------------------------> 0,75 mol
a,=> vH2 = 16,8 l
b,nFeO = 0,9 mol
FeO + H2 ----> Fe + H2O
0,75----->0,75
mFe = 0,75x56 = 42 gam
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
p/s : lần sau bạn nên chia nhỏ từng phần ra nhá chứ đừng để nhiều bài trong 1 post như vầy ạ.
 
  • Love
Reactions: Timeless time
Top Bottom