[Hóa] PƯ nhiệt nhôm

S

stormy_eyes

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề: Nhiệt nhôm hoàn toản a gam hh A gồm Al, Fe3O4 thu được chất rắn B. Trộn đều B rồi chia 2 phần (ko bằng nhau).
- P1 (khối lượng m gam) Pư hết với NaOH dư thấy còn 9,68g chất rắn ko tan.
- P2 (khối lượng 3m gam) PƯ hết với dd HCl dư thấy thoát 6,048 lít H2 (đktc).
Tìm a.
MOng thầy và các bạn chỉ giáo! :D
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
nFe (P2) = nH2 = 0,27 mol => nFe (P1) = 0,09 mol
Ta có: m chất rắn(P1) = mFe(P1) + mFe3O4 dư => mFe3O4 = 9,68-56*0,09 = 4,64 g
=>nFe3O4 dư = 0,02 mol
8Al + 3Fe3O4 == > 4Al2O3 + 9Fe
0,08--0,03------------------0,09 mol
=>nFe3O4 (P1) = 0,05 mol, nAl(P1) = 0,08 mol
=> a = 4(0,08*27 + 232*0,05) = 55,04 g.
 
G

girlbuon10594

Nhiệt nhôm hoàn toản a gam hh A gồm Al, Fe3O4 thu được chất rắn B. Trộn đều B rồi chia 2 phần (ko bằng nhau).
- P1 (khối lượng m gam) Pư hết với NaOH dư thấy còn 9,68g chất rắn ko tan.
- P2 (khối lượng 3m gam) PƯ hết với dd HCl dư thấy thoát 6,048 lít H2 (đktc).
Tìm a.

~~> Gợi ý:

Trước tiên ta thấy, [TEX]a=4m[/TEX]


+) Lại có phần 1 + NaOH \Rightarrow Không có khí thoát ra \Rightarrow Al hết, [TEX]Fe_3O_4[/TEX] có thể còn dư

\Rightarrow [TEX]m_{Fe_3O_4 du}+m_{Fe}=9,68 g[/TEX]


+) Ở phần 2, ta có: [TEX]n_{Fe}=n_{H_2}=0,27 mol[/TEX]

Vì [TEX]\frac{m_{P_2}}{m_{P_1}}=3[/TEX] \Rightarrow [TEX]\frac{n_{P_2}}{n_{P_1}}=3[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{Fe (1)}=0,09 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]m_{Fe_3O_4 du}=4,64 g[/TEX]

[TEX]3Fe_3O_4+8Al \to 9Fe+4Al_2O_3[/TEX]
0,03..........0,08.......0,09..........0,04

\Rightarrow [TEX]m_{P_1}=m=0,09.56+0,04.102+m_{Fe_3O_4 du}=13,76 g[/TEX]

\Rightarrow [TEX]a=4m=13,76.4=55,04 g[/TEX]
 
S

stormy_eyes

Cám ơn thầy và bạn! EM còn 1 câu khác muốn hỏi nữa:
Đề: Thực hiện PƯ nhiệt nhôm hh gồm 16,2g Al và 32g Fe2O3 trong điều kiện ko có không khí được hh rắn X (chỉ xảy ra PƯ khử oxit thành KL). Cho toàn bộ X tác dụng hết với HNO3 dư tạo 13,44 lít NO (đktc, sp khử duy nhất). Tính hiệu suất PƯ nhiệt nhôm.
A. 60%
B. 75%
C. 80%
D. 90%
 
Top Bottom