[Hóa] Phản ứng hóa học

  • Thread starter nhaqueditimtrithuc
  • Ngày gửi
  • Replies 1
  • Views 537

N

nhaqueditimtrithuc

Last edited by a moderator:
P

pe_kho_12412

1,[TEX]K_2SO_3+KMNO_4+KHSO_4------>K_2SO_4+MnSO_4+H_2O[/TEX]
[TEX]S^{4+}------>S^{6+}+2e[/TEX]
[TEX]{Mn}^{7+}+5e----->{Mn}^{2+}[/TEX]

[TEX]5K_2SO_3+2KMNO_4+6KHSO_4------>9K_2SO_4+2MnSO_4+3H_2O[/TEX]


bạn xem thử :), chúc học tốt %%-


kí tự :D:D:D:D:D:D
 
Top Bottom