[Hóa] Nhôm

V

vandung250194

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nung 8.31 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (ko có không khí) đc hỗn hợp Y. cho Y hòa tan hết trong dung dịch HCl dư đc dung dịch Z. Cho lượng dư NaOH và Z đc kết tủa M. Nung M trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc 7.2 gam chất rắn. khối lượng Al trong X là
 
Top Bottom