Hóa nhận biết đêy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

M

maruko_b1st

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Nhận biết Cu, Be, Mg:
A. HCl B. H2O C. NaOH D. AgNO3
2) Nhận biết Ba, Mg, Fe, Ag, Al:
A. naOH B. HCl C. H2SO4 loãng D. H2O
3) Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd NaOH, HCl, H2SO4:
A. CaCO3 B. Al C. quỳ tím D. Na2CO3
4) Để nhận biêt các chất: NaCl, CuCl2, MgCO3, BaCO3 ng ta tiến hành:
A. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, nung nóng từng nhóm và hòa tan sản phẩm sau khi nung.
B. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, điện phân nhóm tan, nung nóng nhóm hok tan sau đó cho sản phẩm vào H2O.
C. Nung nóng sẽ có 2 chất bay hơi và 2 chất bị nhiệt phân, hòa tan từng nhóm trong H2O.
D. Cả A và C đều đúng
5) Nhận biết 4 chất: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O
A. NaCl & HCl B. HCl & H2O
C. NaOH & H2O D. Tất cả đều đúng

Mọi ng ơi làm đi!!!!!!!!!
>:D< >:D< >:D<
 
P

phanhuuduy90

4) Để nhận biêt các chất: NaCl, CuCl2, MgCO3, BaCO3 ng ta tiến hành:
A. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, nung nóng từng nhóm và hòa tan sản phẩm sau khi nung.
B. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, điện phân nhóm tan, nung nóng nhóm hok tan sau đó cho sản phẩm vào H2O.
C. Nung nóng sẽ có 2 chất bay hơi và 2 chất bị nhiệt phân, hòa tan từng nhóm trong H2O.
D. Cả A và C đều đúng
câu này dùng loại trừ :
A sai-->C,D sai còn lại B đúng nhất
5) Nhận biết 4 chất: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O
A. NaCl & HCl B. HCl & H2O
C. NaOH & H2O D. Tất cả đều đúng
A,C,D sai -->B đúng
'
3) Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd NaOH, HCl, H2SO4:
A. CaCO3 B. Al C. quỳ tím D. Na2CO3
chọn A
 
M

maruko_b1st

Duy ơi
4) Đúng
5) Đúng. Tại sao nại thế???? Tớ hok hiểu câu này :((
3) Đúng
 
L

longtony

maruko_b1st said:
1) Nhận biết Cu, Be, Mg:
A. HCl B. H2O C. NaOH D. AgNO3
2) Nhận biết Ba, Mg, Fe, Ag, Al:
A. naOH B. HCl C. H2SO4 loãng D. H2O
3) Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dd NaOH, HCl, H2SO4:
A. CaCO3 B. Al C. quỳ tím D. Na2CO3
4) Để nhận biêt các chất: NaCl, CuCl2, MgCO3, BaCO3 ng ta tiến hành:
A. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, nung nóng từng nhóm và hòa tan sản phẩm sau khi nung.
B. Dùng H2O hòa tan xác định đc 2 nhóm, điện phân nhóm tan, nung nóng nhóm hok tan sau đó cho sản phẩm vào H2O.
C. Nung nóng sẽ có 2 chất bay hơi và 2 chất bị nhiệt phân, hòa tan từng nhóm trong H2O.
D. Cả A và C đều đúng
5) Nhận biết 4 chất: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O
A. NaCl & HCl B. HCl & H2O
C. NaOH & H2O D. Tất cả đều đúng

Mọi ng ơi làm đi!!!!!!!!!
>:D< >:D< >:D<
Mình thấy câu 1 và 2 hơi khó, làm hok biết có đúng hok?
Câu 1: Theo mình là C.NaOH. Cho NaOH vào 3 chất:
-Chất có khí bay lên là Be
-Nung chất đến 100C, có khí bay lên là Mg (vì Mg tác dụng nước trong dd NaOH, cho H2)
-Chất không có hiện tượng là: Cu
Câu 2: Mình nghĩ dùng D.H2O
-Chất tác dụng H2O ở nhiệt độ thường: Ba
-Nung lên, chất tác dụng H2O ở 80-100C, có khí bay lên: là Mg
- Chất tác dụng H2O ở khoảng 570C, có khí bay lên: là Fe
-2 chất còn lại là: Ag, và Al. Cho Ba(OH)2 thu được khi nhận biết Ba, vào 2 chất, chất nào tan là Al. Còn lại là Ag.
Câu 3:A.CaCO3
Câu 4: B
Câu 5: B. Mình nghĩ dùng H2O trước:
-2 chất hok tan là: CaCO3, CaSO4
-2 chất tan: Na2CO3, Na2SO4
-Cho HCl vào nhóm hok tan: có khí bay lên là CaCO3, còn lại là CaSO4.
-Cho HCl và nhóm tan: có khí la Na2CO3, còn lại là Na2SO4.
 
M

maruko_b1st

Câu 5 nếu chỉ dùng HCl thì nhận biết đc mấy chất? Đó là chất nào??????????
 
L

longtony

Mình nghĩ chỉ nhận biết 2 nhóm thôi:
-Nhóm có khí là Na2CO3, CaCO3
-Nhóm hok có khí là 2 chất còn lại.
Mình nghĩ có thể nhận biết thêm CaSO4.2H2O, vì nó có thể hấp thụ HCl. Nhưng mình hok chắc.
Mà có ai muốn học room hok vậy
 
B

bonjour

1 B
Be + 2H2O = Be(OH)2 + H2 điều kiện nhiệt độ thường

Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2 điều kiẹn nhiệt độ

2 C dùng H2SO4
Ba => kết tủa trắng
Al => ban đầu x.hiện kết tủa do Al phản ứng với H2O trong dd . Sau đó kết tủa tan
Fe => dd FeSO4 màu lục nhạt
Ag => ko phản ứng
Mg => dd ko màu
 
M

maruko_b1st

bonjour said:
1 B
Be + 2H2O = Be(OH)2 + H2 điều kiện nhiệt độ thường

Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2 điều kiẹn nhiệt độ

2 C dùng H2SO4
Ba => kết tủa trắng
Al => ban đầu x.hiện kết tủa do Al phản ứng với H2O trong dd . Sau đó kết tủa tan
Fe => dd FeSO4 màu lục nhạt
Ag => ko phản ứng
Mg => dd ko màu
b2 đúng
c1 vẫn sai
lại nhỉ, Be có td H2O đâu :-/ :-/
 
P

phanhuuduy90

) Nhận biết Cu, Be, Mg:
A. HCl B. H2O C. NaOH D. AgNO3
câu này , Be kông tác dụng vơi H2O, Mg tác dụng nhưng dừng ngay, Cu ko t/d nên ko dùng nước loại câu B
loại câu C do NaOH ko tác dụng
còn A,D 50%
nhưng mình nghĩ đáp án đúng nhất là AgNO3
 
M

maruko_b1st

phanhuuduy90 said:
) Nhận biết Cu, Be, Mg:
A. HCl B. H2O C. NaOH D. AgNO3
câu này , Be kông tác dụng vơi H2O, Mg tác dụng nhưng dừng ngay, Cu ko t/d nên ko dùng nước loại câu B
loại câu C do NaOH ko tác dụng
còn A,D 50%
nhưng mình nghĩ đáp án đúng nhất là AgNO3
èn èn hok phải ;)) :))

mọi ng chọn mất 2 đáp án sai roài, còn mỗi 2 cái, chọn cái nèo đêy??????????
>:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
 
P

phanhuuduy90

maruko_b1st said:
phanhuuduy90 said:
) Nhận biết Cu, Be, Mg:
A. HCl B. H2O C. NaOH D. AgNO3
câu này , Be kông tác dụng vơi H2O, Mg tác dụng nhưng dừng ngay, Cu ko t/d nên ko dùng nước loại câu B
loại câu C do NaOH ko tác dụng
còn A,D 50%
nhưng mình nghĩ đáp án đúng nhất là AgNO3
èn èn hok phải ;)) :))

mọi ng chọn mất 2 đáp án sai roài, còn mỗi 2 cái, chọn cái nèo đêy??????????

>:D< >:D< >:D< >:D< >:D<
chọn D, vì HCL kô thể phân biệt ba chất trên
 
F

final_fantasy_vii

Có lẽ là H2O. Be td ở đk thường, Mg td ở nhiệt độ khoảng 200 độ c, nếu hơn thì nó còn tạo ra MgO chứ không dừng ngay, chỉ ở đk thường mới dừng, còn lại là Cu. Vậy là H2O
 
M

maruko_b1st

final_fantasy_vii said:
Có lẽ là H2O. Be td ở đk thường, Mg td ở nhiệt độ khoảng 200 độ c, nếu hơn thì nó còn tạo ra MgO chứ không dừng ngay, chỉ ở đk thường mới dừng, còn lại là Cu. Vậy là H2O
Đã bảo roài Be hok td H2O mà, sao mọi ng cứ nhầm thía.
Nhóm 2A chỉ có Ca, Ba, Sr + H2O ở đk thg` thoai
----> chắc chắn hok fai nà H2O

@ Duy: Sai rôi ná
hok fai là AgNO3 mà.
Tại sao chọn AgNO3??????? Giả thik đi!!!!! Tớ chả thấy nó có j đúng cả :((
 
F

final_fantasy_vii

Nếu maruko khẳng định Be không td với H2O thì có lẽ chỉ
còn HCl thôi, nhưng giải thích thì tui cũng pó tay
 
B

bonjour

vậy maku cứ đưa đáp án ra đi để chúng tớ cùng nghĩ cách giải thích
chứ cứ sai sai đúng đúng loạn hêt mất :(
 
F

final_fantasy_vii

Hay là NaOH. Be td xh khí H2. sau đó cho mg và cu td với khí oxi ở nhiệt độ cao, tiếp tục cho khí H2 vào 2 oxit vừa thu được, nếu oxit nào chuyển sang màu đỏ và có hơi H2O là Cu, còn MgO không td với H2
Thế được chưa nhỉ
 
Top Bottom