Hóa nâng cao xác định CTPT nè, ai giải nào?

P

pekem3pi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Để đốt 1 hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố C,H,O,N cần 504ml O2. Khối lượng nước tạo thành là 0,45g. thể tích các sản phẩm khi của phản ứng = 560ml,sau khi cho hỗn hợp khí đi wa dung dịch xút thì thể tích của chúng giảm còn 112ml( các V khí đo ở đktc, không tính V nước). tìm CTPT của hợp chất hữu cơ A biết phân tử khối của A=75.
 
H

hocmai.toanhoc

Để đốt 1 hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố C,H,O,N cần 504ml O2. Khối lượng nước tạo thành là 0,45g. thể tích các sản phẩm khi của phản ứng = 560ml,sau khi cho hỗn hợp khí đi wa dung dịch xút thì thể tích của chúng giảm còn 112ml( các V khí đo ở đktc, không tính V nước). tìm CTPT của hợp chất hữu cơ A biết phân tử khối của A=75.

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
Gọi CTTQ của A là: [TEX]C_xH_yO_zN_t[/TEX]
[TEX]C_xH_yO_zN_t+(x+\frac{y}{4}-\frac{z}{2})O_2--> xCO_2+\frac{y}{2}H_2O+\frac{t}{2}N_2[/TEX]
Ta có: [TEX]n_{H_2O}=\frac{0,45}{18}=0,025 mol\Rightarrow n_H=0,05[/TEX]
[TEX]V_{CO_2}=504-112=448ml\Rightarrow n_{CO_2}=\frac{0,448}{22,4}=0,02 mol\Rightarrow n_C=0,02[/TEX]
[TEX]V_{N_2}=112ml \Rightarrow n_{N_2}=\frac{0,112}{22,4}=0,005mol\Rightarrow n_N=0,01[/TEX]
Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố O: [TEX]n_O(A)+2n_{O_2}=2n_{CO_2}+n_{H_2O}\Rightarrow n_O=0,02[/TEX]
Vậy ta có tỉ lệ: [TEX]x:y:z:t=0,02:0,05:0,02:0,01=2:5:2:1[/TEX]
Vậy CTTN: [TEX](C_2H_5O_2N)_n=75\Rightarrow n=1\Rightarrow CTPT:C_2H_5O_2N[/TEX]
 
Top Bottom