Hóa - Liên kết hóa học

S

slimhelu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây được hình thành bởi sự xen phủ s-p:
A. Br2 B. NH3 C. SO3 D. H2S
đáp án là D. nhưng em thấy H2S là lai hóa SP3 mà?
câu 2:làm sao xác định được chất phân cực và không phân cực , những chất như CO2 là chất không phân cực nhưng có liên kết cộng hóa trị phân cực vậy liên kết cộng hóa trị phân cực và chất phân cực có giống không có chất nào cũng tương tự như CO2 vậy không? em thấy khó hiểu quá? mong giải đáp hộ em .
 
Top Bottom