[Hóa] KL tác dụng axit

S

stormy_eyes

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em có 1 bài khó và hay. Mong thầy và các bạn giúp tính cụ thể. Vì em đã tính GẦN HẾT các tình huống mà ko ra đáp án. 1 lần nữa hy vọng thầy và các bạn trả lời giúp em đáp án cụ thể, và em đã làm sai ở đâu? @-)

Đề: Để OXH hoàn toàn m gam hh X gồm [TEX]Fe [/TEX]và [TEX]Fe_{x}O_{y}[/TEX]cần vừa đủ 25 ml dd Y hh [TEX]HNO_3[/TEX] 4,8 M và [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] 4 M. Thu được 1,12 lít khí đktc gồm 2 khí có tỉ khối so với Hidro là 28,4 trong đó 1 khí chuyển thành màu nâu đỏ ngoài ko khí. Để khử hoàn toàn m gam hh X trê cần vừa đủ V lít hh CO và H2 và thu được p gam sắt. Tính V và p.
A. 1,792 l và 1,12g
B. 1,792 l và 4,48g
C. 0,896 l và 1,12g
D. 0,896 l và 4,48g


Bài giải của em:
Nhận xét:
- số mol của hh CO và H2 = số mol O trong oxit FexOy
- p gam sắt = khối lượng Fe trong X


1/ 2 khí là NO và SO_2 (số mol hơi lẻ ạ ^^)
[TEX]n_{NO}[/TEX] = 0,01 mol và [TEX]n_{SO_2}[/TEX] = 0,04 mol

2/ Dd Y có 0,32 mol H+ , 0,12 mol [TEX]NO_3^{-}[/TEX] , 0,1 mol [TEX]SO_4^{2-}[/TEX]

3/ Quy đổi hh X về Fe (a mol) và O (b mol)
Các quá trình
[TEX]Fe --> Fe^{3+} + 3e[/TEX]
[TEX]a----a---3a[/TEX]

[TEX]O + 2e -> O^{-2}[/TEX]
[TEX]b--2b[/TEX]

[TEX]4 H^{+} + NO_{3}^{-} + 3e --> NO + 2 H_2O [/TEX]
[TEX]0,04--0,01--0,03--0,01[/TEX]

[TEX]4 H^{+} + SO_4^{2-} + 2e --> SO_2 + H_2O[/TEX]
[TEX]0,16--0,04 --0,08--0,04[/TEX]

Sau các PƯ trên [TEX]n_{H^{+}}[/TEX] dư = 0,12 mol. Theo giả thiết, các chất PƯ vừa đủ nên có tiếp PƯ tạo NH4NO3

[TEX]10 H^{+} + NO_3^{-} + 8e --> NH_4^{+} + 4H_2O[/TEX]
[TEX]0,12 -- 0,012-- 0,096-- 0,012[/TEX]

Dung dịch sau tất cả PƯ gồm:
nFe3+ = a mol
nNH4+ = 0,012 mol
nSO4(2-) = 0,06 mol
nNO3- = 0,098
- Bảo toàn điện tích : 3a + 0,012 = 0,06x2 + 0,098 => a=... => p = 56a =>khác đáp án đê cho
- Bào toàn e : 3a = 2b + 0,03 + 0,08 + 0,096 => b=... => V khác đáp án đề cho.

Cmá ơn thầy và các bạn đã xem!
 
Last edited by a moderator:
K

kakashi05

Bài giải của em:
Nhận xét:
- số mol của hh CO và H2 = số mol O trong oxit FexOy
- p gam sắt = khối lượng Fe trong X


1/ 2 khí là NO và SO_2 (số mol hơi lẻ ạ ^^)
latex.php
= 0,01 mol và
latex.php
= 0,04 mol

2/ Dd Y có 0,32 mol H+ , 0,12 mol
latex.php
, 0,1 mol
latex.php


3/ Quy đổi hh X về Fe (a mol) và O (b mol)
Các quá trình
latex.php
Fe^{3+} + 3e" alt="Fe --> Fe^{3+} + 3e">
latex.php


latex.php
O^{-2}" alt="O + 2e -> O^{-2}">
latex.php


latex.php
NO + 2 H_2O " alt="4 H^{+} + NO_{3}^{-} + 3e --> NO + 2 H_2O ">
latex.php


latex.php
SO_2 + H_2O" alt="4 H^{+} + SO_4^{2-} + 2e --> SO_2 + H_2O">
latex.php


Sau các PƯ trên
latex.php
dư = 0,12 mol. Theo giả thiết, các chất PƯ vừa đủ nên có tiếp PƯ tạo NH4NO3

latex.php
NH_4^{+} + 4H_2O" alt="10 H^{+} + NO_3^{-} + 8e --> NH_4^{+} + 4H_2O">
latex.php
 
Top Bottom