[Hóa] Kim loại kiềm và kiềm thổ

H

htmotherbear

A

anhtraj_no1

1.thầy ơi cho em hỏi là các muối axit của các kim loai kiềm, kiềm thổ có thể phản ứng với các muối nào? chẳng hạn Ba(HCO3)2 có phản ứng với CaCl2 không?
2. phản ứng tự oxi hoá khử là sao?

1 .muối Axit và trung hòa
$Ba(HCO_3)_2 + CaCl_2 \rightarrow BaCl_2 + CaCO_3 + CO_2 + H_2O$

2 .Phản ứng oxh hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxh hóa của 2 nguyên tố trở lên trong phản ứng hóa học
 
H

hoan1793

Bạn ấy hỏi pư tự oxi hóa khử mà em

Pu tự ôxi hóa khử là phản ứng mà chất oxi hóa và chất khử thuộc cùng 1 nguyên tố nhé :D
 
Top Bottom