[Hóa] Kim loại kiềm thổ

T

toan3390

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình giải bài này không trùng với đáp án của thầy Sơn, mọi người xem hộ mình nha

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu được 15,76 gam
kết tủa. a có giá trị là
A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04.

Mình giải ra đáp án là D cơ, nhưng rốt cuộc đáp án lại là B?
 
A

acidnitric_hno3

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ aM thu được 15,76 gam
kết tủa. a có giá trị là
A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04.
CO2 + Ba(OH)2 ---> BaCO3 + H2O
x<--------x--------------->x
CO2 + BaCO3 + H2O ---> Ba(HCO3)2
0,12-x-->0,12-x
Vậy n kết tủa = x-0,12 + x =2x -0,12 = 0,08 => x = 0,1
=> CM = 0,04

 
Top Bottom