[Hóa] Kim loại kiềm + kiềm thổ

N

nhatthien7

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 10,6g hỗn hợp A gồm 1 kim loạ kiềm X và 1 kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 300ml dd HCl 1M , thu được dd B và 5,6 lít khí (đktc). Dẫn từ từ khí CO2 vào dd B. Số gam kết tủa cực đại tạo thành là
A. 20g B.15g C.10g D.5g
 
N

namnguyen_94

..

Ta có: nH2 = 0,25 mol > 1/2 nHCl = 0,15 mol
Giả sử chỉ có kim loại kiềm --> [TEX]M(tb)> \frac{10,6}{0,5} = 21,2[/TEX]
Giả sử chỉ có kim loại kiềm thổ --> [TEX]M(tb)< \frac{10,6}{0,25} = 42,4[/TEX]
==> [TEX]21,2 < M(tb) < 42,4[/TEX]
==> có Na và Ca thỏa mãn
==> nNa = 0,2 mol ; nCa = 0,15 mol
==> trong dd gồm: 0,2 mol Na+; 0,15 mol Ca2+; 0,3 molCl- và 0,2 mol OH-
==> sục CO2 vào,để kết tủa max --> có 0,1 mol Ca(OH)2
==> m = 10 gam
 
Top Bottom