hóa khó

A

aplozie

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho hh X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một lượng dd NaOH vừa đủ , đun nón đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hh Y gồm 2 muối D và E ( MD<ME) và 2,24 lít hh Z gồm hai amin no , đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối với H2=18,3. khối lượng của E trong Y là
A. 2,12 B. 3,18 C . 2,68 D. 4,02
 
H

havan1997moon@gmail.com

C5H1603N2 có ct C2H5NH3-CO3-NH3C2H5
C4H1204N2 có ct CH3NH3-00C-C00-NH3CH3
hai khí la CH3NH2 0,06 MOL và C2H5NH2 0,04 mol
muối D NA2CO3 m=2,12 g
muối E (C00NA)2 m=4,02
đáp án D :)
 
Top Bottom