hóa khó nè!!!!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
K

khanhhoa_301

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.trộn 300 ml NaOH 1(M) zới dung dịch 200ml NaOH 1,5(M).tính Cm và C% của dung dịch thu dc bik d=1,05g/ml.
2.A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2(M). B là dung dịch H2SO4 có nồng độ là 0,5(M).
a)nếu trộn A,B theo tỉ lệ Va:Vb=2:3 thì dc dung dich C.Hãy xác định Cm của dung dịch C.
b)phải trộn A,B theo tỉ lệ nào về thể tích để dc dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3(M).
 
C

congchuatoctien

1. nNaOh(dd1)= 300: 1000= 0,3(mol)
nNaOH(dd2)= 200.1,5:1000=0,3(mol)
=>nNaOH = 0,3 + 0,3= o,6(mol)
=>mNaOH= 0,6.40=24(g)
m(dd1)= V.D=300. 1,05=315(g)
m(dd2)=200. 1,05=210(g)
=>m(dd mới)=315+210=525(g) =>C%=24:525.100%=4,57%
V(dd mới) =300+200=500(ml) =>Cm=0,6.1000:500=1,2(M)
2.
a, nH2SO4 (ddA)=2V.0,2=0,4V (mol)
nH2SO4 (ddB)= 3V.0,5=1,5V (mol)
=>Cm=0,4V+0,5V / 2V+3V=o,38(M)
b, Gọi x,y là thể tích các dd A,B phải trộn.
=> n H2SO4 (ddA) =0,2x ; nH2SO4 (ddB)= 0,5y
=> nH2SO4 (dd trộn)= 0,2x+0,5y
Mà n H2SO4 (dd trộn) = 0,3.(x+y)
Ta có: 0,2x+0,5y=0,3.(x+y)
Giải ra ta được x:y=2:1
Vậy phải trộn 2 thể tích ddA với 1 thể tích ddB sẽ được dd H2SO4 0,3M
Bạn giải phần này theo phương pháp đường chéo sẽ nhanh hơn đoá.
Mình giải vậy sai thì thui ná, hỳ..........
 
Last edited by a moderator:
G

gororo

1.trộn 300 ml NaOH 1(M) zới dung dịch 200ml NaOH 1,5(M).tính Cm và C% của dung dịch thu dc bik d=1,05g/ml.
2.A là dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,2(M). B là dung dịch H2SO4 có nồng độ là 0,5(M).
a)nếu trộn A,B theo tỉ lệ Va:Vb=2:3 thì dc dung dich C.Hãy xác định Cm của dung dịch C.
b)phải trộn A,B theo tỉ lệ nào về thể tích để dc dung dịch H2SO4 có nồng độ 0,3(M).
1.nNaOH=0,3.1 + 0,2.1,5=0,6 mol
mNaOH=0,6.40=24g
Vdd=0,3+0,2=0,5 lit=500ml
mdd=500.1,05=525g
=>CmNaOH=0,6/0,5=1,2M
C%NaOH=24/525 .100=4,57%

2.Em đã học đường chéo chưa nhỉ???
a,Gọi x là Cm của dd C
Cm1: 0,2......................0,5-x
.........................x
Cm2: 0,5.......................x-0,2
Có Cm1/Cm2=V1/V2
<=>(0,5-x)/(x-0,2)=2/3
=>x=0,38

b,Cm1: 0,2.................0,2
........................0,3
Cm2: 0,5....................0,1
Cm1/Cm2=2/1=V1/V2
=>Trộn A và B theo tỉ lệ 1: 2 về thể tích
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom