hóa hữu cơ 9 !!!!!

K

kidstarch

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm một axit đơn chức và một este tại bởi axit đó với ancol metylic CH3OH. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 t/d vừa đủ với 70 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 2,88 g H2O và 10,12 g CO2. X/đ CTCT của axit và este. Cho 5,32 gam X t/d với 80 ml dung dịch NaOH 1,25M, cô cạn hh p/ứ thu đc chất rắn Y. Nung nóng chất rắn Y thu đc V lít hiđrocacbon Z. Tính thể tích Z ở đktc.
 
K

kienthuc.

Mình xin giúp bạn ở câu hỏi này nhé!

Ta có: nX = 0,14mol.
Theo đề bài: [TEX]nCO_2-nH_2O=nX[/TEX]=>X chứa 2lk Pi 1 ở nhóm chức 1 ở mạch Cacbon => Công thức chung là [TEX]C_nH_{2n-2}O_2[/TEX].
Ta có: Số [TEX]C=\frac{0,46}{0,14}=\frac{23}{7}[/TEX]=> Axit trên là [TEX]H_2C=CH-COOH[/TEX].
M trung bình của X là 76 khi cho X pứ với NaOH thu được rắn Y khi nung Y thu được Hiđrocacbon => NaOH dư sau pứ lượng tính theo X =>nX = 0,07mol.
Sẽ tạo ra 0,07mol [TEX]H_2C=CH-COONa[/TEX].
Khi nung tạo thành 0,07mol [TEX]H_2C=CH_2[/TEX] =>V = 1,568 lít.
Mình cung cấp cho bạn pứ tổng quát nè:

[TEX]RCOONa+NaOH------>RH+Na_2CO_3[/TEX]
Mến chào bạn!
 
Top Bottom