Hóa 10 Hoá hỗn hợp

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
a,nSO2 = 0,25 mol
gọi số mol Fe và Cu lần lượt là avaf b
=> nFe = a , nCu = b
BTe => 3a + 2b = 2nSO2 = 0,5
BTKG => 56a + 64b = 12
=> a= 0.1, b=0.1=>%Fe=46.67%, =>%Cu = 53,33%
b,
12 gam có nCu =nFe = 0,1
=>24gam có nCu =nFe = 0,2 mol
vì Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc ngội =>chỉ có Cu phản ứng
=> nSO2 = nCu = 0,2 mol
=>V SO2 =4,48 l
vậy mol SO2 ít hơn so với trước
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 

210458.huongquynh

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2021
2
1
6
a,nSO2 = 0,25 mol
gọi số mol Fe và Cu lần lượt là avaf b
=> nFe = a , nCu = b
BTe => 3a + 2b = 2nSO2 = 0,5
BTKG => 56a + 64b = 12
=> a= 0.1, b=0.1=>%Fe=46.67%, =>%Cu = 53,33%
b,
12 gam có nCu =nFe = 0,1
=>24gam có nCu =nFe = 0,2 mol
vì Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc ngội =>chỉ có Cu phản ứng
=> nSO2 = nCu = 0,2 mol
=>V SO2 =4,48 l
vậy mol SO2 ít hơn so với trước
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
The RisCảm ơn bạn nhiều nhaa
 
Top Bottom