Hóa 12 Hóa học

phankhanhhien5

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười hai 2021
9
7
6
  • Like
Reactions: huyenlinh7ctqp

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,706
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Cho V1ml dung dịch NaOH 0,4M vào V2ml dung dịch H2SO40,6M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch chỉchứa một chất tan duy nhất. TỉlệV1:V2là

Dung dịch chỉ chứa 1 chất tan duy nhất
$\rightarrow $ Phản ứng xảy ra vừa đủ
$n_{NaOH}=0,4V_1$
$n_{H_2SO_4}=0,6V_2 \rightarrow n_{H^+}=1,2V_2$
$\rightarrow 0,4V_1=1,2V_2 \rightarrow \frac{V_1}{V_2}=3$

Có gì không hiểu thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
 
Top Bottom