Hóa 12 Hóa học

phankhanhhien5

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười hai 2021
9
7
6
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: huyenlinh7ctqp

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,035
4,705
764
21
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 10,68g chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy tạo ra 3 gam kết tủa. Giá trị của m là

$n_{CO_2}=0,03 mol$
$\rightarrow n_O$ ( bị mất ) = 0,03 mol
$\rightarrow m=10,68+0,03.16=11,16g$

Có gì không hiểu thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
Top Bottom