Hóa học

H

hoahoctrobmt

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

6. Cho hai dung dịch A và B mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion sau: 0,15 mol K+; 0,1 mol Mg2+; 0,25 mol NH4+; 0,2 mol H+; 0,1 mol Cl-; 0,075molSO4 2_; 0,25 mol NO3-; 0,15 mol CO3 2-. Một trong hai dung dịch đã cho chứa:
A. K+, Mg2+, SO4 2- và Cl- B. K+, + NH4, 2 CO3 và Cl
C.+ NH4, H+, NO3, và 2SO4 D. Mg2+,H+, 2SO4 và Cl

24. Dung dịch X chứa 0,025 mol CO3 2-; 0,1 mol Na+; 0,25 mol NH4 + và 0,3 mol Cl-
. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào và đun nóng nhẹ (giả sử H2O bay hơi không đáng kể). Tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là :
A. 4,125 gam. B. 5,296 gam. C. 6,761 gam. D. 7,015 gam.
 
W

whitetigerbaekho

Câu 6
=> Có 3 cách để xếp 2 cation vào 1 dd
TH1 : dd gồm K+ và Mg2+
=> điện tích dương = 0,35 mol
=>chỉ có Cl- và NO3- là phù hợp
Vậy dd chứa các ion: K+ ; Mg2+ ; Cl- ; NO3-
TH2 dd gồm K+ và H+
=> điện tích dương = 0,35 mol
=> chỉ có Cl- và NO3- là phù hợp
Vậy dd chứa các ion: K+ ; H+ ; Cl- ; NO3-
TH3 dd gồm Mg2+ và H+
=> điện tích dương = 0,4 mol
=> Trong dd có thế có Cl- và CO3 2- (do có ion H+ nên Cl- và CO3 2- không thể cùng tồn tại trong dd)
=> trong dd chỉ có SO4 2- và NO3-
Vậy có thể có 3 dd mà mỗi dung dịch chỉ chứa hai loại cation và 2 loại anion.
 
W

whitetigerbaekho

Câu 24
n OH- là 0.108 mol, n Ba(2+) là 0.054 mol
OH(-) + NH4(+) -> NH3 + H2O
0.108-------------->0.108
Ba(2+) + CO3(2-) -> BaCO3
0.025------->0.025
Khối lượng dd giảm bằng khối lượng khí và khối lượng kết tủa sinh ra:
m giảm=0.108*17 +0.025*197 =6.761
 

Tamkami@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
23
1
6
Câu 6
=> Có 3 cách để xếp 2 cation vào 1 dd
TH1 : dd gồm K+ và Mg2+
=> điện tích dương = 0,35 mol
=>chỉ có Cl- và NO3- là phù hợp
Vậy dd chứa các ion: K+ ; Mg2+ ; Cl- ; NO3-
TH2 dd gồm K+ và H+
=> điện tích dương = 0,35 mol
=> chỉ có Cl- và NO3- là phù hợp
Vậy dd chứa các ion: K+ ; H+ ; Cl- ; NO3-
TH3 dd gồm Mg2+ và H+
=> điện tích dương = 0,4 mol
=> Trong dd có thế có Cl- và CO3 2- (do có ion H+ nên Cl- và CO3 2- không thể cùng tồn tại trong dd)
=> trong dd chỉ có SO4 2- và NO3-
Vậy có thể có 3 dd mà mỗi dung dịch chỉ chứa hai loại cation và 2 loại anion.
ớ cho hỏi là sao lại chỉ có 3 th trên thôi còn 3 th kia tại sao lại hok đc
 
Top Bottom