Hoá học vô cơ

H

hocdo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. cho 6 cặp dd sau ko dùng thêm 1 hóa chất nào khác có thể nhân biết mỗi chất trong các cặp chất nào
1.HCL và NaALO2
2. H2SO4 và BaCL2
3.HCL loãng và K2CO3
4. NaHSO4 và K2ZnO2
5.NaOH và ZnCL2
6.CuCL2 và dd NH3
a. 1,2,3,4,5,6 b.2,4,6 c.2,3,6 d,1,2,4,5,6


2. cho ba lọ mất nhãn đc đánh số ngẫu nhiên I;II;III gồm : HCL;Ba(NO3)2;K3PO4 . tiến hành các thí nghiệm sau :

đổ I vào II ko thấy hiện tương gì.
đổ III vào I;II cũng ko thấy hiên tượng gì xảy ra.
đổ II vào III ko thấy hiện tượng gì xảy ra.
đổ I vào II;III cũng ko thấy hiên tươngj gì xảy ra.

Cốc đựng HCL là : A.I B.II C.III D. ko xác định đc
 
Last edited by a moderator:
B

bonjour

câu 1 mình chịu
câu 2 có thể là C chăng
mình thấy cái này có vẻ hợp lí hơn
 
O

onlyloveone

Câu 1 nếu là A thì H2SO4 và BaCl2 nhận được kiểu gì nhỉ ? Quái thật.
 
H

hocdo

dê bài 1 có nghĩa trong các cặp chất trên thì các cặp nào có thê nhân biét tưng chất trong mỗi cặp VD: ơ cặp ống 1 có 2 lọ HCl và NaALO2 thì nếu bạn nhân bít đc trong cặp 1 ông thứ nhất chăng han chứa HCl thì trong đáp án có cặp 1 chứ ko phải là đổ hai lọ trong 1 cặp thấy hiên tựong thì cho đó la cặp 1 xong. mà ơ đây ta biết cặp nào là cắp 1 cặp nào là cặp hai rồi nhưng ko biết lọ nào đưng cái gì.
 
N

neos

Re: kho' kho' va kho'

hocdo said:
1. cho 6 cặp dd sau ko dùng thêm 1 hóa chất nào khác có thể nhân biết mỗi chất trong các cặp chất nào
1.HCL và NaALO2
2. H2SO4 và BaCL2
3.HCL loãng và K2CO3
4. NaHSO4 và K2ZnO2
5.NaOH và ZnCL2
6.CuCL2 và dd NH3
a. 1,2,3,4,5,6 b.2,4,6 c.2,3,6 d,1,2,4,5,6

1,4,5,6: đều làm bằng cách đổ lần lượt lọ này vào lọ kia, căn cứ theo hiện tượng mà xác định chất trong cặp.
2, thì đun nóng. H2SO4 là axit không bay hơi. BaCl2 kết tinh màu trắng.
Đáp án A

hocdo said:
2. cho ba lọ mất nhãn đc đánh số ngẫu nhiên I;II;III gồm : HCL;Ba(NO3)2;K3PO4 . tiến hành các thí nghiệm sau :

đổ I vào II ko thấy hiện tương gì.
đổ III vào I;II cũng ko thấy hiên tượng gì xảy ra.
đổ II vào III ko thấy hiện tượng gì xảy ra.
đổ I vào II;III cũng ko thấy hiên tươngj gì xảy ra.

Cốc đựng HCL là : A.I B.II C.III D. ko xác định đc

Không biết có gì bẫy không nhỉ?
Mình nghĩ bẫy ở đây thì chỉ là ở đề bài viết... vớ vỉn... Mình đoán đề phải như sau:

Cho ba lọ mất nhãn đc đánh số ngẫu nhiên I;II;III gồm : HCL;Ba(NO3)2;K3PO4 . tiến hành các thí nghiệm sau :

Đổ I vào II ko thấy hiện tương gì.
Đổ III vào "hỗn hợp I,II" cũng ko thấy hiên tượng gì xảy ra.
Đổ II vào III ko thấy hiện tượng gì xảy ra.
Đổ I vào "hỗn hợp II,III" cũng ko thấy hiên tươngj gì xảy ra.

Cốc đựng HCL là : A.I B.II C.III D. ko xác định đc

Theo đề bài nè: I: Ba(NO3)2 II: HCl III: K3PO4
 
H

hocdo

1. cho 6 cặp dd sau ko dùng thêm 1 hóa chất nào khác có thể nhân biết mỗi chất trong các cặp chất nào
1.HCL và NaALO2
2. H2SO4 và BaCL2
3.HCL loãng và K2CO3
4. NaHSO4 và K2ZnO2
5.NaOH và ZnCL2
6.CuCL2 và dd NH3
a. 1,2,3,4,5,6 b.2,4,6 c.2,3,6 d,1,2,4,5,6

giải cụ thể nè không bít có đúng khồng:

đổ hai lọ dung dịch 1 vào với nhau ta thấy ban đầu xuất hiên kết tủa trắng kheo sao kết tủa tan ra, đổ hai lọ cặp 2 vào với nhau ta chi thấy kết tủa của BaSO4, đô hai lọ của cặp 3 vào với nhau ta có khí Co2 bay lên, đổ hai lọ của cặp 4 vào với nhau ban đầu cũng có kết tủa trắng của ZnOH2 sao đó kết tủa cũng tan ra, đổ hai lọ của cặp 5 vào với nhau thi ta thấy có kết tủa trắng của ZnOH2, đổ hai lọ cặp 6 vào với nhau thì ko có hiên tương gì xảy ra. như vây ta nhân biết đc cặp 3 vả cặp 6 đông thời chia 4 lọ kia ra làm hai nhóm nhóm I gồm lọ 1 và 4 nhóm II gồm lọ 2 và 5.bây giờ ta túm lấy 1 lọ trong cặp 3 cho vào nhóm II nếu chăng may túm phải lọ K2CO3 thì ở cả hai cặp trong nhóm II đêu xuất hiên kết tủa còn túm phải HCL thi ko có hiên tương gì.vậy ta giải quyết xong cặp 3(phù dài wa). bây giờ túm lọ HCL ở cặp 3 đổ vào hai lọ cặp 6 đồng thơi nung nhẹ thì ở dd NH3 sẻ có khí bay lên ta lai biết đc cặp 6. ta lại túm K2CO3 ơ cặp 3 đổ vào nhóm II thi ta thấy cặp 2 sẽ có kết tủa và bay hơi, còn cặp 5 chỉ có kết tủa đông thơi cũng biết đc ở cặp 2 lọ nào có bay hơi là H2SO4 còn kết tủa là BaCO3. cặp 5 lọ nào có kết tủa là ZnCl2 còn lọ ko có hiên tượng gì la NaOH.(con nhóm I hóc wa) ta lấy HCl ơ cặp 3 đổ vào nhóm I ơ cặp 1 có 1 lọ ko xay ra phản ứng 1 lọ xuất hiên kết tủa trơ lại, ỏ căp 4 thì 1 lọ phản ứng nhưng ko có hiên tương gì 1 lọ cung xuât hiên kết tủa. trong cặp 1 lọ ko phản ứng là HCl con lọ xuất hiên kết tủa là NaALO2. ơ cặp 5 lọ kết tủa là K2ZnO2 còn lọ kia là NaHSO4. vậy đáp án là AAAAAAAAAA mỏi wa ko bít có đúng ko.
 
H

hocdo

hê hôm đây ngôi làmg ko nhớ bảng hệ thông tuần hoàn nên cho cặp 6 ko có hiên tương gì đúng ra phải kết tủa xanh sorry hahahaha
 
C

chienkfc

nhờ thầy giáo của hocmai giúp chúng em

.2. cho ba lọ mất nhãn đc đánh số ngẫu nhiên I;II;III gồm : HCL;Ba(NO3)2;K3PO4 . tiến hành các thí nghiệm sau :

đổ I vào II ko thấy hiện tương gì.
đổ III vào I;II cũng ko thấy hiên tượng gì xảy ra.
đổ II vào III ko thấy hiện tượng gì xảy ra.
đổ I vào II;III cũng ko thấy hiên tươngj gì xảy ra.

Cốc đựng HCL là : A.I B.II C.III D. ko xác định đc
 
H

hiepchau96

.2. cho ba lọ mất nhãn đc đánh số ngẫu nhiên I;II;III gồm : HCL;Ba(NO3)2;K3PO4 . tiến hành các thí nghiệm sau :

đổ I vào II ko thấy hiện tương gì.
đổ III vào I;II cũng ko thấy hiên tượng gì xảy ra.
đổ II vào III ko thấy hiện tượng gì xảy ra.
đổ I vào II;III cũng ko thấy hiên tươngj gì xảy ra.

Cốc đựng HCL là : A.I B.II C.III D.

Như vậy thì khi đổ I vào II, III
cũng như II vào I, III
III vào I, II


đều không có hiện tượng gì hết
Mà trong khi đó.
Ba(NO3)2 + K3PO4 thì có kết tủa ?
 
Top Bottom