[HÓA HỌC]- Thảo luận + Thắc mắc về thi thử đại học

Status
Không mở trả lời sau này.
N

namnguyen_94

Thành thật xin lỗi các bạn vì có sai sót trong đề.Mình sẽ rút kinh nghiệm cho đề lần sau
Cảm ơn các bạn đã góp ý
:D

Mình đã tổng kết quả bên pix kia,bạn nào tham gia thì có thể vào xem kết quả của mình như thế nào
Cảm ơn các bạn đã tham gia:D
 
Last edited by a moderator:
C

candice8

8. Trong một cốc nước cứng chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+ và c mol HCO3-. Nếu chỉ dùng nước vôi trong, nóng dư Ca(OH)2 pM để làm giảm độ cứng của cốc thì người ta thấy khi thêm V lít nước vôi trong vào cốc, độ cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, p la
cốc nước sẽ có Ca(HCO3)2 a (mol ) và Mg (HCO3)2 b( mol )
Ca(OH)2+ Mg(HCO3)2---------> MgCO3+Ca(HCO3)2
b...................b.............................................b

Ca(OH)2+ Ca(HCO3)2 ---------->2CaCO3 +H2O
a+b...................a+b....................
nCa(OH)2=a+2b =pV
=>V=(a+2b)/p


6. Cho 3,78 gam bột Al phản ứng vừa đủ với dung dịch muối XCl3 tạo thành dung dịch Y. Khối lượng chất tan trong dung dịch Y giãm 4,06 gam so với dung dịch XCl3. Công thức của muối XCl3 là
A. AuCl3. B. CrCl3. C. NiCl3. D. FeCl3
Al +XCl3 ---->AlCl3+ X
1..............................1. giảm X -27 gam
0,14........................0,14 mol giảm 4,06 gam
=> 4,06=0,14(25-X) =>X=56
=> D :FeCl3
 
N

namnguyen_94

..

Nếu được thì khoảng 1 ngày sau khi kiểm tra xong MOD làm thêm 1 Word nữa ghi lời giải ngắn gọn và xúc tích,để mọi người cùng tham khảo :D

Có các bạn không đăng kí tham gia nhưng các bạn có thể down đề về làm.Sau đó các bạn có thể trao đổi nhưng câu còn thắc mắc.
Còn bạn nào còn băn khoăn cách làm bài nào đó ngắn chưa,nhanh chưa thì các bạn có thể post lên hỏi:D
 
D

dodaihoc24diem

lí thuyết của đề này nhiều câu thật buồn cười và có thể có 2 đáp án
.
 
N

namnguyen_94

...

nhờ bạn lấy ví dụ minh hoạ cho mình với ..câu này mọi người giải dùm tớ vs

Câu 12: Đóng vai trò là môi trường có nhiều p/ứ rồi
Đóng vai trò chất oxh : [TEX]Na + H_2O --> NaOH + 1/2 H_2[/TEX]
Đóng vai trò chất khử :
[TEX]CuSO_4 + H_2O ---> Cu + H_2SO_4 + 1/2 O_2[/TEX]
có : [TEX]O^{2-} --> O_2[/TEX]
Bài 19: gọi nH2SO4 = 1 mol
[TEX]M_2(CO_3)_n + n H_2SO_4 ---> M_2(SO_4)_n + n CO_2 + n H_2O[/TEX]
--> m( dd) = a + 980 - 44 = a + 936 ( gam )
--> [tex]\frac{a + 36}{a + 936}[/tex] = 0,1509
--> a = 123,9.n
+ n = 1 --> loại
+ n = 2 --> a --> M = 123,9 --> M = 64 --> là Cu
==> C

Bìa 20: nCO2 = 0,07 mol ; nNaOH = 0,08 mol ; nBaCO3 = 0,02 mol
--> n[tex]HCO_3^-[/tex] = 0,06 mol ; n[tex]CO_3^{2-}[/tex] = 0,01 mol
--> n[tex]OH^-[/tex] = 0,02 - 0,01 = 0,01 mol
--> nBa(OH)2 = 0,005 mol
--> x = 0,02 M
 
D

dodaihoc24diem

VD nha
Nói “các phản ứng nhiệt phân đều là phản ứng oxi hóa - khử” là
A. đúng. B. đúng nếu phản ứng có thay đổi số oxi hóa.
C. sai. D. có thể thể đúng.
câu này chọn C thì ai bảo sai.Nếu nói là có thể thì còn nghe dc.thi đại học chắc chắn ko cho những câu như thế này

.
 
S

smileandhappy1995

10. Điện phân hoàn toàn một lít dung dịch AgNO3 với hai điện cực trơ thu được một dung dịch có pH = 2. Xem thể tích dung dịch không thay đổi thì lượng bám ở catot là
A. 0,216 gam. B. 0,108 gam. C. 0,54 gam. D. 1,08 gam.
giải giùm tớ bài này vs tuy chưa hoc nhung vẫn muốn bjt cách giải ^^
 
D

dodaihoc24diem

t chả hiểu ý bạn là gì vì ko phải phản ứng nhiệt phân nào cũng là phản ứng oxh-khử nên chữ đều mới có vấn đề bạn ak
 
P

phanthanh1711

7. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là......?


24. X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức.
Trộn 1,2 gam X với 5,18 gam Y được hỗn hợp Z. Để trung hòa hết Z cần 90 ml dung dịch NaOH 1M.
Trộn 7,8 gam X với 1,48 gam Y được hỗn hợp Z. Để trung hòa hết Z cần 77 ml dung dịch NaOH 2M.
Tìm công thức tương ứng của X, Y.
A. CH3 COOH và C3H5COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH.
28. Hóa hơi hoàn toàn một axit hữu co A được một thể tích hơi bằng thể tích hiđro thu được khi cũng cho lượng axit như trên tác dụng hết với natri (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác trung hòa 9 gam A cần 100 gam dung dịch NaOH 8%. A là
A. CH3COOH. B. HOOCCOOH.
C. CH2(COOH)2. D. C3H7COOH
C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C2H5COOH và C4H9COOH.
 
N

namnguyen_94

Bài 7: chỉ có NaHCO3 bị nung
[TEX]2 NaHCO_3 --> Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O[/TEX]
+ m(giảm) = 31 gam --> nNaHCO3 = 0,5 mol
--> %m
Bài 24 : gọi nX = x mol ; nY = y mol
--> hệ : [tex]\left{x+y = 0,09 \\ 6,5x + \frac{1,48.y}{5,18} =0,154[/tex]

--> x = 0,02 mol ; y = 0,07 mol
--> M --> đáp án B
Bài 28: do một thể tích hơi bằng thể tích hiđro thu được khi cũng cho lượng axit như trên tác dụng hết với natri (đo ở cùng điều kiện)
--> axit có 2 nhóm -(COOH )
==> M = 90
--> B
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

t chả hiểu ý bạn là gì vì ko phải phản ứng nhiệt phân nào cũng là phản ứng oxh-khử nên chữ đều mới có vấn đề bạn ak
Đó là vấn đề đó bạn
Tất cả các phản ứng nhiệt phân đều là phản ứng oxi hóa - khử có nghĩa là không có phản ứng nhiệt phân nào không phải là phản ứng OXH - K => Điều này sai hoàn toàn...
Chữ đều quyết định cả đó bạn!
 
S

smileandhappy1995

cho mình hỏi xíu sao bài này đáp án lại là H2O

Câu 1: Cho phản ứng: 2Al + 2H2O + 2OH- → 2AlO-2 + 3H2. Chất oxi hóa là:
A. OH- B. Al C. H2O D. H2O và OH
 
O

o0honeybaby0o

Al từ 0 -> +3 là chất khử
Còn chất oxi hóa là nước.
Vì pư đó xảy ra theo q/t là:
2Al + 6H2O --> 2Al(OH)3 + 3H2
Al(OH)3 + OH- -> [Al(OH)4]-
 
N

namnguyen_94

Có lẽ thật khó khi tổ chức thi mà trong khi đó còn rất bận việc học ở ngoài cũng như trên trường
Mình xin tạm dừng kì thi thử môn HÓA tại đây.Nhưng mình sẽ lập thêm 1 pix về các đề thi thử các trường năm 2012
Pix này vẫn sẽ duy trì để thảo luận các bài tập trong đề thi thử của các trường trong cả nước
Xin cảm ơn các bạn đã tham gia
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom