[Hóa học]Ôn luyện hóa hữu cơ

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi namnguyen_94, 26 Tháng ba 2012.

Lượt xem: 226,935

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  nHCl=11,68/36,5=0,32= n(amin)
  => M(TB)=20/0,32=62,5
  =>Có 2 khả năng xảy ra là:
  C3H9N; C4H11N và C5H13N
  hoặc C2H7N; C3H9N và C4H11N
  do số mol Z > số mol X=> KL trung bình lệch nhiều về phía Z=> C2H7N; C3H9N và C4H11N
  Tổng số đp là:2+4+8=14
  nNaOH=0,42
  nHCl=0,22=> n(a.a)=0,2
  HCl+ NaOH = NaCl+ H2O
  0,22----------------0,22
  a.a+ NaOH = muối + H2O
  0,2-------------------0,2
  m=34,37+0,42.18-0,42.40-0,22.36,5=17,1 gam
  MX=74.
  Đốt X=> nH2O=nX=> X có 2 nguyên tử H=> C
  nCo2=1,5 mol
  nH2O=1,4
  => số nt C=3
  => C3H8O và C3H4O2
  dễ tính được số mol từng chất lần lượt là 0,2 và 0,3
  este hoá với H=0,8 ta được:
  C2H3COOH + C3H7OH = C2H3COOC3H7+ H2O
  0,16------------------------------>0,16
  =>m=18,24 gam
  nNaOH=0,6
  => Dự đoán E là este của glyxerol
  m(E)=43,6+92.0,2-24=38 gam
  => M(E)=190=46.2+60+12.3+5
  => Chỉ có đáp án HCOOH và CH3COOH là phù hợp ^^
   
 2. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  Câu 61:Khi crackig hoàn toàn 3,08 gam X3H8 thu được hỗn hợp X.cho X sục chậm vào 250 ml dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 mất màu hoàn toàn và còn lại V lít khí ở đktc và có tỉ khối hơi so với CH4 là 1,25.Nồng độ Br23 và V là
  A.0,14M và 2,352 lít...B.0,04M và 1,568 lít ..C.0,04M và 1,344 ít..D.0,14M và 1,344 lít

  Câu 62: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hóa đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là
  A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH.
  C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C2H7COOH và C4H9COOH

  Câu 63: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, trong phân tử chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
  A. 120. B. 60. C. 30. D. 45.

  Câu 64: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là
  A. C3H5COOH và 54,88%. B. C2H3COOH và 43,90%.
  C. C2H5COOH và 56,10%. D. HCOOH và 45,12%.

  Câu 65: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là
  A. 65,2%. B. 16,3%. C. 48,9%. D. 83,7%.
   
 3. drthanhnam

  drthanhnam Guest

  X3H8 là C3H8 chứ gì ^^!
  nC3H8=0,07 mol
  C3H8---> C2H4 + CH4
  0,07------>0,07-->0,07
  M hh sau=1,25.16=20
  => nCH4/nC2H4=2/1=> nC2H4=0,035
  => nC2H4 đã phản ứng =0,07-0,035=0,035
  => nBr2=0,035=>Cm=0,14 M
  V=(0,07+0,035).22,4=2,352 lít
  Đáp án A
  nH2=0,3 mol=> nX=0,6 mol
  nCH3OH=nRCOOH=0,3 mol
  mRCOOCH3=25 gam=> M=25/0,3=83,333
  => 2 axit là CH3COOH và C2H5COOH

  H(HN-CnH2n-CO)3OH ----> 3(n+1)CO2+ (3n+2,5)H2O
  0,1------------------------->0,3(n+1)----->0,1(3n+2,5)
  =>n=2=> C2H5O2N
  Đốt X: C4H8O3N---> 4CO2
  ---------0,2---------->0,8
  => m=80 gam
  RCOOH ---> RCOONa---> tăng 22 gam
  => nRCOOH=(11,5-8,2)/22=0,15 mol
  nHCOOH=0,1 mol=> nX=0,05 mol và mX=3,6
  => MX=72=> C2H3COOH

  nO=nCuO=0,2 mol
  => n(X)=0,2 mol
  nAg=0,45 mol=> phải có HCHO=> CH3OH
  => hh X: nCH3OH/ nC3H7OH=1/1
  => nCH3OH=nC3H7OH=0,1
  => n(propan-1-ol)=0,025
  => %=16,3%

  CẢM ƠN MỌI NGƯỜI TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ SÁT CÁNH CÙNG NHAU HỌC TẬP. CHÚC MỌI NGƯỜI THI ĐẠT KẾT QUẢ THẬT TỐT.
   
 4. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  Vậy là còn mấy hôm nữa thi rồi.tranh thủ lên đây up nốt vài bài hữu cơ cho mấy bạn cùng giải nhé! :D

  1/Dung dịch chứa 12,2 gam chất đồng đẳng của phenol đơn chức tác dụng với nước brom dư thu được 35,9 gam hợp chất chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử.giả thiết phản ứng hoàn toàn,CTPT chất đồng đẳng là:
  A.[TEX]C_3H_7C_6H_4OH[/TEX]
  B.[TEX]C_6H_5CH_2OH[/TEX]
  C.[TEX](CH_3)_2C_6H_3OH[/TEX]
  D.[TEX]CH_3C_6H_4OH[/TEX].

  2Hỗn hợp X gồm [TEX]C_2H5OH[/TEX],[TEX]C_2H5COOH[/TEX],[TEX]CH_3CHO[/TEX] trong đó alcol chiếm 50% theo số mol.Đốt cháy m gam hỗn hợp X được 3,06 gam [TEX]H_2O [/TEX]và 3,136 lit [TEX]CO_2[/TEX]( đkc).Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa.Giá trị của p là:
  A.6,48 B.8,64 C.9,72 D.10,08.


  3/Hỗn hợp Z gồm 2 acid cacboxylic đơn chức X và Y ([TEX]M_x > M_y[/TEX]) có tổng khối lượng là 8,2 gam.Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối.Mặt khác nếu cho Z tác dụng với 1 lượng dư dung dịch [TEX]AgNO_3[/TEX] trong [TEX]NH_3[/TEX] thu được 21,6 gam Ag.Công thứuc và phần trăm khối lượng của X trong z là:

  A.[TEX]C_2H_3COOH[/TEX] và 43,90%
  B.[TEX]HCOOH[/TEX] và 45,12%
  C.[TEX]C_2H_5COOH[/TEX] và 56,10%
  D.[TEX]C_3H_5COOH[/TEX] và 54,88%

  4/Oxi hóa 2 gam 1 ancol đơn chứuc mạch hở X bằng Oxi( có xúc tác thích hợp) thu được 2,8 gam hỗn hợp Y gồm aldehyt,ancol dư và hơi nước.Công thức phân tử của X và hiệu suất phản ứng là:

  A.[TEX]CH_3OH[/TEX] và 75% B.[TEX]CH_3OH[/TEX] và 80% C.[TEX]C_3H_7OH [/TEX]và 80% D.[TEX]C_2H_5OH[/TEX] và 75%
   
 5. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest

  CHÚC CÁC BẠN CỦA NAM THÀN CÔNG TRONG KÌ THI ĐH :x
  _______________GOOD LUCK_________________:)
  ___________CỐ LÊN NÀO MỌI NGƯỜI !!!!!!_____:D
   
  bé sunny thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->