hoá học hay và lạ

D

dothegioi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn hh X gồm hai amin đơn chức X1,X2 (đều bậc 1,cùng số nguyên tử Cacbon trong phân tử,X1 là amin no,mạch hở và phân tử X1 nhiều hơn phân từ X2 hai nguyên tử H) thu được 0,1 mol C02. Mặt khác, cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với HN02,sinh ra 0,05 mol N2. Khằng định nào sau đây là sai?

A.Lực bazo của X2 lớn hơn lực bazo cua X1
B.trong phân tử X2 co 7 liên kết xich-ma và 1 liên kết pi
C.X2 phản ứng với HN02 cho sản phẩm hữu cơ tham gia phản ứng tráng bạc
D. X1,X2 đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử.

Mong thầy cô,anh chị và các bạn giải thích chi tiết giùm em ạ.Em cám ơn ạ!

Câu 2:Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHy06N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lit C02(dkc) và m gam H20.Giá trị của m là

a.18 B 18,9 C 21,6 D 19,8
Mong thầy cô và các bạn hướng dẫn giúp em.Em cám ơn ạ!
 
L

lottekorea

Câu 1: A.Lực bazo của X2 lớn hơn lực bazo cua X1
X1 nhiều hơn phân từ X2 hai nguyên tử H => X2 ko no, liên kết pi hút e mạnh, lực bazo giảm

câu 2: D 19,8
Hợp chất hữu cơ cộng hóa trị của nitơ có thể áp dụng hệ số bất bão hòa
ta có x=12
có 6 O, mà 2 lk peptit hết 2 O, đầu C có 2 O vậy còn 2 O -> có 1 mắc xích chứa 2 nhóm cabonyl, amin no => k=4
k=(12.2 +4-2+y)/2 =4 => y=22 (chọn D)
 
Top Bottom