[ Hóa học ] BT về P, S

L

lanh...

T

thienlong233

Hòa tan hoàn toàn 1.11 g hỗn hợp gồm P , S trong 33g dd HNO3 42% thu được dung dịch X và 4.48 l khí NÒ (dktc) .Dung dịch X có thể tác dụng tối đa V ml dung dịch NaOH 1M.Gtri của V là
A. 30 B. 100 C. 80 D. 50

theo mình đề phải là 63g HNO3 thì hợp lý

gọi số mol P,S lần lượt là a,b

31a+32b=1,11
5a+6b=0,2

---->a=0,01 b=0,025

--->nH3PO4=0,01 nH2SO4=0,025 nHNO3 dư=0,02

--->nNaOH=0,01.3+0,025.2+0,02=0,1mol

--->V=100ml
 
L

lanh...

bạn ơi thầy giáo mình chữa rồi,đề đúng đó,không phải sửa đâu
nHNO3 p ứ = nNO2 (bt nguyên tố N)
=> nHNO3 dư = 0.22- 0.2= 0.02
Tại sao bạn lại phải sửa đề ? Mình không hiểu
Đáp án thì đúng là 100ml
 
Top Bottom