hóa học 9

lovekris.exo_178@yahoo.com

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2017
322
294
66
20
Vĩnh Phúc
mFe3O4=0,58.90%=0,522(tấn)=0,522.10^6g => nFe3O4= (0,522.10^6)/232= 2250(mol)
Fe3O4 + 4H2 ----t0-----> 3Fe + 4H2O
2250................................6750 :mol
=> mFe= 6750.56=378000g=0,378 tấn
 
Top Bottom