[hóa học 8] ý kiến hay

W

whitetigerbaekho

Hiđro số 1 khởi đi
Liti số 7 ngại gì chí trai
Cacbon bến nước 12
Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên
Oxi 16 khuôn viên
Flo 19 lòng riêng vương sầu
Natri 23 xuân đầu
Magie 24 mong cầu mai sau
Nhôm thời 27 chí cao
Silic 28 lòng nào lại quên
Photpho 31 lập nên
32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh
Clo 35,5 tự mình
Kali 39 nhục vinh chẳng màn
Canxi 40 thẳng hàng
52 Crom chuỗi ngày tàn phải lo
Mangan song ngũ(55) so đo
Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh
Coban 59 cồng kềnh
Kẽm đồng 60 lập nền có dư
Đồng 63,6
Kẽm 65,4
Brom 80 chín thư riêng phần
Stronti 88 đồng cân
Bạc 108 tăng lần số sai
Catmi một bách mười hai(112)
Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời
Iot 127 chẳng dời
Bari 137 sức thời bao lâm
Bạch kim 195
Vàng 197 tiếng tăm chẳng vừa
Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)
Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng
Rađi 226 mong
Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)
Bài thơ nguyên tử phân minh
Lòng này đã quyết tự tin học hành
 
N

ngocbich74

mấy bài thơ ấy chẳng đầy đủ j đâu,tốt nhất là bạn học thuộc lòng bảng tuần hoàn hóa học

Hidro là 1
14 là cacbon
Nito 14 tròn
Õi trăng 16
Natri hay láu táu
Nhảy tót lên 23
Khiến magie gần nhà
Ngậm ngùi nhận 24
27 nhôm la lớn
lưu huỳnh giành 32
Khác ngưòi thật là tài
Clo ba năm rưỡi
Kali thích 39
Caxi tiếp 40
Năm năm mangan cười
Sắt đay rồi 56
64 đồng nổi cáu
Bởi kém kẽm 65
80 brom nằm
Xa bạc 108
Bari buồn chán ngán
Một ba bảy ích chi
Kém người ta còn gì
Thủy ngân hai linh mốt
Còn tôi đi sau rốt

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom