(HÓA HỌC 11)-chất nhận H+ & chật nhận proton

T

thupham22011998

bazo là chất khi cho vào nước thì nhận thêm H+=bazo là chất khi cho vào nước thì nhận thêm pronton H+
 
Top Bottom