hóa học 10

Thảo luận trong 'Nhóm halogen' bắt đầu bởi phianh216, 15 Tháng ba 2011.

Lượt xem: 15,587

 1. bài này rối rắm không thể tả.
  Tóm tắt lại KBr , KI + Br2\Rightarrow KBr+Cl2\Rightarrow KCl
  là bài 5.51 sbt hoá đây mà
  Đặt nKBr=x nKI=y
  2KI + Br2\Rightarrow 2KBr + I2
  y y
  sản phẩm B chứa (x+y) mol KBr\Rightarrow 119x +166y - 119(x+y)=m(A-B=m)\Leftrightarrow 47y=m (1)
  vì KBr ban đầu là x + với y KBr do phản ứng tạo ra
  Cho B vào nước Clo
  2KBr + Cl2 \Rightarrow 2KCl + Br2
  (x+y) mol (x+y) mol
  119(x + y) -74,5 (x+y)= m (B-C=m)
  \Leftrightarrow 44,5(x+y)=m (2)
  từ 1 và 2 ta có 44,5 (x+y)=47y
  hay 44,5x=2,5y\Rightarrow y=17,8x
  hàm lượng KBr= 119x . 100%/ 119x+166y= 119x . 100%/ 3073,8x = 3,87%
  tương tự tính % cái kia
  thực sự là rối quá trời o=>
   
 2. huuvinh_tv

  huuvinh_tv Guest

  Tìm khối lượng và nồng độ mol???

  1)Một dung dịch A có chứa AlCl3 và FeCl3. Thêm dd NaOH và dd A sao cho đến dư. Lọc kết tủa, rửa sạch, nung sấy đến khối lượng không đổi thì thu được 2g chất rắn. Mặt khác, người ta phải dùng hết 40ml dd AgNO3 2M để kết tủa hết ion Cl- có trong 50ml dd A. nồng độ mol của hai muối trong dd A là bao nhiêu?

  2)Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2, KCl nặng 83,68g. Nhiệt phân hoàn toàn A thu được chat61 rắn B gồm CaCl2, KCl và một thể tích oxi vừa đủ để oxi hóa SO2 thành SO3 để điều chế đd H2SO4 80%. Chất rắn B tác dụng với 360 ml dd K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dd D. Lượng KCl trong dd D nhiều gấp m22/3 lần KCl trong A. Khối lượng kết tủa C là ?  thank
   
 3. thetua994

  thetua994 Guest

  dáp án

  khi cho Naoh dư vào hỗn hợp trên thì ta có kết tủa của Al3+ bị tan hết còn lại là kết tủa của Fe3+ ,2Fe(OH)3 \Rightarrow Fe2O3
  0.025 0.0125
  Ag+= 0.08 mol .. đặt số mol Fe3+ x Al3+ y mol
  theo tỉ lệ phản ứng ta có phương trình sau
  3x + 3y = 0.08
  \Rightarrow y = 1/600 mol \Rightarrow Cm Al3+ = 1/600 :0.05 = 1/30
  Fe3+ =0.025: 0.05 =0.5
   
 4. tam_1996

  tam_1996 Guest

  Điều chế chất

  Làm thế nào để điều chế SO2 từ các chất sau: NaCl(r), MnO2(r), NaOH(dd), KOH(dd), H2SO4(dd đặc),Ca(OH)2(r)

  không dùng bút đỏ , cảnh cáo lần 1
   
  Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2012
 5. Chào em!
  Sao đề bài cho nhiều chất thế nhỉ?
  Ví dụ ta chỉ cần: Điện phân nóng chảy [TEX]2NaCl--> 2Na+Cl_2[/TEX]
  Sau đó: [TEX]2Na+2H_2SO_4(d)--> Na_2SO_4+SO_2+2H_2O[/TEX]
   
 6. huuvinh_tv

  huuvinh_tv Guest

  Bài tập halogen? gíup với?

  1)Cho 5g Br2 có lẫn tạp chất là Clo vào 1 lít dung dịch ch7a1 1,6g KBr. Sa phản 71ng làm bay hơi dung dịch thì th được 1,155gg chất rắn khan. Xác định %m cả Clo trong 5g Br đem phản ứng

  2)Cho xg hỗn hợp bột 3 kim loại Al, Fe, Cu tác dụng với lượng vừa đủ V lít (đktc) khí Clo được hỗn hợp muối Clorua tương ứng. Cho hỗn hợp muối này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thì được a gam kết tủa trắng. Nếu cho V lít khí clo đó đi qua dung dịch KBr dư rồi tiếp tục dẫn sản phẩm qua dung dịch KI dư thì thấy tạo ra 25,4g I2. Tính a gam kết tủa trắng

  cám ơn nhiều
   
 7. huuvinh_tv

  huuvinh_tv Guest

  Bài tập hoá 10? gíup với?

  Cho hh A gồm hai kim loại Mg và Zn. Dung dịch B là dd HCl nồng độ a mol/lít
  Thí nghiệm 1: cho 8,9g hh A vào 2 lít dd B, kết thúc phản ứng thu được 4,48lít H2 (đktc)
  Thí nghiệm 2: cho 8,9g hh A vào 3 lít dd B, kết thúc phản ứng cũng thu được 4,48lít H2 (đktc)
  Tính a và phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A
   
 8. Chào em!
  Bài này đề có vấn đề rồi!
  Ta có PT:
  [TEX]Mg+2HCl--> MgCl_2+H_2[/TEX]
  [TEX]Zn+2HCl--> ZnCl_2+H_2[/TEX]
  Cùng một lượng kim loại, lượng axit khác nhau, mà lại cùng thu được số mol H2. Vậy Kim loại hết, axit dư. Khi đó gọi Mg (x mol); Zn (y mol).
  Vậy có hệ: [TEX]24x+65y=8,9; x+y=0,2[/TEX]
  Còn a thì thiếu dự kiện.
   
 9. huuvinh_tv

  huuvinh_tv Guest

  Xác định thành phần % khối lượng muối?

  Hỗn hợp ba muối NaF, NaCl và NaBr có khối lượng 4,82g được hòa tan hết trong nước tạo dd A. Sục khí Clo dư vào A đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 3,9g muối khan. lấy 1/2 lượng muối khan thu được hòa tan hoàn toàn vào nước thu được dd B. Cho dd B tác dụng với AgNO3 dư được 4,305g kết tủa. Tính phần trăm khối lượng các muối của hỗn hợp đầu
   
 10. crazymoon

  crazymoon Guest

  Sục khí Clo dư vào A đến phản ứng hoàn toàn thì chỉ có NaBr phản ứng:
  2NaBr + Cl2 ----------> Br2 +2NaCl
  1 mol NaBr tác dụng Cl2 thì khối lượng muối giảm 44,5(g)
  mà m(muối giảm) = 4,82-3,9=0,92(g)=>số mol Br- trong NaBr là 0,92/44,5=0,021 mol(lấy xấp xỉ) hay nNaBr=0,021 mol
  => sau phản ứng muối trong dung dịch là NaCl và NaF
  Đặt nNaCl=x; nNaF=y ta có hệ sau:
  (x+0,02).58,5+y.31=3,9(g)
  và (x+0,02).143,5/2=4,305(g)
  =>x=0,036(mol)
  =>y=0,02(mol)
  vậy %mNaCl = 43,08%
  %mNaBr = 44,24%
  %mNaF = 12,68%
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->