hóa hiệu suất

K

kjhkhk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 1: đun nóng 3 lít SO2 với 2 lít khí ò xúc tác v2o5 sau khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí A. Tính % theo V mỗi kí trong A biết các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Bài 2: đun nóng 6 lít khí SO2 với 4 lít khí O2 xúc tác V2O5 sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X có thể tích 9 lít biết to,p không đổi. tính % theo thể tích mỗi khí trong X và hiệu suất phản ứng
 
Top Bottom