Hoá Fe

A

acidnitric_hno3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X là hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:3:4). Hoà tan hoàn toàn 76,8g X bằng HNO3 thu được 4,48l (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO. Tỷ khối của Y so với O2 và V HNO3 4M tối thiểu cần dùng là?????
Bài này tỉ khối tìm thì dễ chứ V thì lằng nhằng, bà con làm thử heng, tụi mình mỗi đứa ra 1 đáp án!
 
H

huy266

Bài này kể cả câu tỉ khối cũng khó đấy. Nếu dễ thì hình như bạn quên mất phản ứng Fe+ Fe(3+)---> Fe(2+) rồi đấy nhé
 
D

desert_eagle_tl

X là hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ( tỉ lệ mol lần lượt là 1:2:3:4). Hoà tan hoàn toàn 76,8g X bằng HNO3 thu được 4,48l (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO. Tỷ khối của Y so với O2 và V HNO3 4M tối thiểu cần dùng là?????
Bài này tỉ khối tìm thì dễ chứ V thì lằng nhằng, bà con làm thử heng, tụi mình mỗi đứa ra 1 đáp án!


[TEX]n_{Fe} = \frac{76,8}{56 + 2.72 + 3.232 + 4.160} = 0,05 mol [/TEX]

[TEX] \Rightarrow n_{FeO} = 0,1 mol[/TEX]

[TEX] n_{Fe_3O_4} = 0,15 mol [/TEX]

[TEX]n_{Fe_2O_3} = 0,2 mol [/TEX]

[TEX] \Rightarrow [/TEX] Tổng [TEX] n_{Fe} = 0,05 + 0,1 + 0,15.3 + 0,2.2 = 1 mol [/TEX]

[TEX] \Rightarrow n_O = 1,3 mol [/TEX]

[TEX]n_{NO} = n_{NO_2} = 0,1 mol [/TEX]

[TEX] \Rightarrow n_{HNO_3} = 1.2 + 0,1 + 0,1 = 2,2 mol [/TEX]

[TEX] \Rightarrow V = 0,55 lit[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
H

huy266

Sao lại biết n NO= n NO2 thê?
Tính n HNO3 thế kia là dựa vào đâu?
Sau khi bạn sửa thì chẳng khá hơn. Lấy 1.3 rõ ràng ngộ nhân trong dd chỉ có muối Fe 3+. Trong dd có thể hỗn hợp gồm Fe2+ và 3+ thí sao?
Với dạng bài kiểu này đáp số sẽ nằm trong 1 khoảng bị chặn mà không tính chính xác được đâu nhé. Với kiểu thi Hoá ĐH trắc nghiệm hiện nay người ta thường cho vào các khả năng:
1 là HNO3 dư, hai là Fe phải dư hoăc là cho HNO3 cụ thể . Còn nếu chỉ cho là hoà tan hết thôi thì sẽ dài lắm nhé. Ai muốn tim hiểu thì nên hỏi trực tiếp 1 thầy cô nào đó để được lời giải chuẩn xác nhất:)
 
Last edited by a moderator:
H

huyhoang94

dùng bảo toàn e thui mà :

gọi a, b là số mol của NO và NO2

gt --> a + b =0.2

bte --> 3 - 2,6 =3a + b

--> a = b =0.1 mol
 
A

acidnitric_hno3

Thế mới bảo tìm tỉ khối dễ
Ra 1,1875
Nhưng Kq V lại là 0,8375
Bạn desert xem lại giùm chỗ tính nHNO3
Bởi vì có cả Fe2O3 td k sinh ra khí mà!
 
A

acidnitric_hno3

Sao lại biết n NO= n NO2 thê?
Tính n HNO3 thế kia là dựa vào đâu?
Sau khi bạn sửa thì chẳng khá hơn. Lấy 1.3 rõ ràng ngộ nhân trong dd chỉ có muối Fe 3+. Trong dd có thể hỗn hợp gồm Fe2+ và 3+ thí sao?
Với dạng bài kiểu này đáp số sẽ nằm trong 1 khoảng bị chặn mà không tính chính xác được đâu nhé. Với kiểu thi Hoá ĐH trắc nghiệm hiện nay người ta thường cho vào 2 khả năng:
1 là HNO3 dư, hai là Fe phải dư. Còn nếu chỉ cho là hoà tan hết thôi thì sẽ dài lắm nhé. Ai muốn tim hiểu thì nên hỏi trực tiếp 1 thầy cô nào đó để được lời giải chuẩn xá nhất:)
Chính xác là trong dd sau phản ứng có cả hai muối của Fe, thế mới lằng nhằng
Nếu tính tỉ mỉ ra thì kết quả của mình chỉ gần giống đáp án thôi
Bực!
 
H

huy266

Trong dd có cả Fe2+ và 3+ thì bạn tính n e nhường kiểu j???Bạn cứ viết đầy đủ ra đi:) Nếu cho rằng Fe3O4 , FeO, Fe2O3 pu xong với HNO3 rồi Fe mới phản ứng thì bạn lại sai rồi
 
H

huy266

À. Vô cùng xl. Mình không đọc đến chỗ tối thiểu ấy. Thế thì mình tính ra V= 0.7625l và tỉ khối với O2 là 1.375
 
Last edited by a moderator:
H

huy266

Để HNO3 tối thiểu thì có Fe3O4, FeO và Fe2O3 pu vs HNO3. Còn Fe thì pu vs Fe3+
Bảo toàn e ta có : a+b = 0.2 và a+3b=0.1*1 + 0.15*1 vì FeO và Fe3O4 chỉ cho 1 e (trong đó a là mol NO2 và b là mol NO) ==> a=0.175 và b= 0.025 ==> D hh/O2 = 1.375
Sau đó Fe( 0.05 mol) phản ứng với Fe(NO3)3 (0.95 mol)
Fe + 2Fe(NO3)3(dư)--->3Fe(NO3)2
0.05-->0.1---------------0.15
n HNO3 = n N (muối) + n N (sp khử) = 3.05 mol => V = 0.7625 l
 
A

acidnitric_hno3

Để HNO3 tối thiểu thì có Fe3O4, FeO và Fe2O3 pu vs HNO3. Còn Fe thì pu vs Fe3+
Bảo toàn e ta có : a+b = 0.2 và a+3b=0.1*1 + 0.15*1 vì FeO và Fe3O4 chỉ cho 1 e (trong đó a là mol NO2 và b là mol NO) ==> a=0.175 và b= 0.025 ==> D hh/O2 = 1.375
Sau đó Fe( 0.05 mol) phản ứng với Fe(NO3)3 (0.95 mol)
Fe + 2Fe(NO3)3(dư)--->3Fe(NO3)2
0.05-->0.1---------------0.15
n HNO3 = n N (muối) + n N (sp khử) = 3.05 mol => V = 0.7625 l
Mấy hôm bận quá, giờ mới nói
Mình đã hỏi kĩ cô rồi, cô bảo nếu HNO3 tối thiểu thì làm như bạn là đúng, nếu HNO3( không có điều kiện gì ) thì mới ra được đáp án là 1,1875 và 0,85.
Thankssssssss bạn nhá!
 
Top Bottom