[Hóa] Đề thi khối B 2007

T

toan3390

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

khi giải đề mình mắc câu này mà chưa rõ hướng làm thế nào mội người giúp mình nha

Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2
lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
(cho Cu = 64)
A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1
chịu không giải được, các thầy giúp đỡ em cái
 
T

tranvanlinh123

khi giải đề mình mắc câu này mà chưa rõ hướng làm thế nào mội người giúp mình nha

Thực hiện hai thí nghiệm:
1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO.

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2
lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là
(cho Cu = 64)
A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1
chịu không giải được, các thầy giúp đỡ em cái

TN1.dễ thấy là HNO3 hết nhé!
3Cu + 8H+ +2NO3- ---> 3Cu2+ + 2NO +4H2O
0,03<---0,08--------------------------->0,02
TN2.pu vừa đủ!
3Cu + 8H+ +2NO3- ---> 3Cu2+ + 2NO +4H2O
0,06<---0,16---------------------------->0,04
=>V2=2V1
 
Top Bottom