[Hóa] Cu

M

maruko_92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cau1: hoa tan hoan toan 7,2g bot Cu bang 150ml dung dich hon hop HNO3 0,5M va H2SO4 1M.Sau phan ung thu duoc khi N0 duy nhat va dung dich X.Co can can than dd X thu dc khoi luong muoi khan la?
Cau2: C ho 12,6 gam hh gom FeSO4 va Cu vao dd HCl du,sau khi ca phan ung xay ra hoan toan khoi luong chat ran ko tan la 2,24 gam. De hoa tan hoan toan hh X can dung V mldd HN03 1m VA thu dc khi No duy nhat.Gia tri cua V la/
cau3:Cho m gam bot Fe vao 500 ml dung dich hh gom CU(NO3)2 0,272M va H2SO4 O,34M.Sau kho ca phan ung xay ra hoan toan thu duoc 0,51 gam hh bot kim loai va V l khi No duy nhat.Gia tri cua m va V la?
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
cau1:
nCu = 0,1125 mol, nH+ = 0,375 mol, nNO3- = 0,075 mol
3Cu + 8H+ + 2NO3- == > 3Cu2+ + 2NO + 4H2O
0,1125---------0,075 mol
m muối = mCuSO4
Cau2:
X???
cau3:
nH+ = 0,34 mol
mKL = 0,52< mCu2+ => Cu2+ chưa phản ứng hết=> Kim loại thu được chỉ là Cu
nCu2+ pư = 8,125*10^-3 mol
3Fe + 8H+ + 2NO3 - == > 3Fe2+ + 2NO + 4H2O
0,1275-0,34-------------------------------0,085 => V = 1,904 l
Fe + Cu2+ == > Fe2+ + Cu
m= (8/3nH+ + nCu2+ pu)*56= 7,595 g.
 
Top Bottom