Hóa 10 [Hóa chuyên]Năng lượng Eo(J) của một electron

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
lefa-undoNhư ngta nói là sự khác biệt về khối lượng rút gọn của deuteri và hydrogen
Công thức rút gọn ngta đã cho là :
[math]\mu = \dfrac{m_{hạt nhân}.m_e}{m_{hạt nhân}+m_e}[/math]Nó khác nhau ở m hạt nhân đó em
• Deuteri : m hạt nhân = m proton + m neutron
• Hydrogen : m hạt nhân = m proton
Thì em tính đc [imath]\mu[/imath] từng cái, xong thay vào biểu thức [imath]E_n[/imath]. Sau đấy áp dụng công thức [imath]E=h.v \Rightarrow v (s^{-1})[/imath]
 

lefa-undo

Học sinh
Thành viên
25 Tháng chín 2022
85
122
21
24
Đà Nẵng
Như ngta nói là sự khác biệt về khối lượng rút gọn của deuteri và hydrogen
Công thức rút gọn ngta đã cho là :
[math]\mu = \dfrac{m_{hạt nhân}.m_e}{m_{hạt nhân}+m_e}[/math]Nó khác nhau ở m hạt nhân đó em
• Deuteri : m hạt nhân = m proton + m neutron
• Hydrogen : m hạt nhân = m proton
Thì em tính đc [imath]\mu[/imath] từng cái, xong thay vào biểu thức [imath]E_n[/imath]. Sau đấy áp dụng công thức [imath]E=h.v \Rightarrow v (s^{-1})[/imath]
Nguyễn Linh_2006Dạ, em cảm ơn chị ạ.
 
Top Bottom