[Hóa] Các KL khác

G

gamai92

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

28/hòa tan m(g)ZnSo4 vào nước đk dung dichjx.nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào x thì thu đk 3a (g)kết tủa.mặt khác,nếu cho 140ml dung dịch KOH2M vào X thì thu đk2a(g) kết tủa.giá trị của m là?--->d/a:16,1


37/cho m g bột Cu vào 400ml dung dịch AgNO3 0,2 M,sau 1 t/g phản ứngthu đk 7,76g hỗn hợp chất rănX và dung dịch Y.lọc tách X,RỒI THÊM 5,85g bột Zn vào Y,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toànthu đk 10,53g chất răn Z.giá trị của m là?---->d/a:6,4
cả nhà giúp mình vs na:D,...........thak
 
Last edited by a moderator:
N

nhoklokbok

câu 1: ở cả 2 trường hợp đều dư nên ta có:
cứ 0,06 mol bazơ sẽ hòa tan được 0,03mol kết tủa=a gam...............vậy để hòa tam 3a gam kết tủa cần 0,09 mol
gọi a là số mol ZnSO4 ban đầu, b số mol Zn(0H)2( bị hòa tan. ta có
[tex]Zn^{2+}+2OH^{-}\rightarrow Zn(OH)2[/tex]

[tex]Zn(OH)2+2OH^{-}\rightarrow Zn(OH)4^{2-}[/tex]
ta có hệ
2x+2y=0,22
x-y=0,09
suy ra x=0,1=nZnSO4
 
Top Bottom