Hóa 9 Hóa bằng Tiếng Anh

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi dangtiendung1201, 23 Tháng sáu 2019.

Lượt xem: 133

 1. dangtiendung1201

  dangtiendung1201 Cựu Mod Toán Thành viên

  Bài viết:
  1,257
  Điểm thành tích:
  191
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!


  STT

  A

  1

  Acid (n)

  Axit

  2

  Acidic (a)

  Thuộc axit

  3

  Activation energy (n)

  Năng lương hoạt hóa

  4

  Addition polymerization reaction (n)

  Phản ứng cộng trùng hợp

  5

  Addition reaction (n)

  Phản ứng cộng

  6

  Alcohol (n)

  Rượu

  7

  Alkali (n)

  Kiềm

  8

  Alkaline (a)

  Có tính kiềm

  9

  Alkane (n)

  Ankan cnh2n+1

  10

  Alkene (n)

  Anken cnh2n

  11

  Alloy (n)

  Hợp kim

  12

  Anhydrous (a)

  Khan

  13

  Anion (n)

  Ion âm

  14

  Anode (n)

  Điện cực dương

  15

  Aqueous (a)

  Dung dịch có dung môi là nước

  16

  Atmosphere (n)

  atm

  17

  Atom (n)

  Nguyên tử

  18

  Atomic number

  Số hiệu nguyên tử

  19

  Avogadro’s number (n)

  Hằng số Avogaro

  B

  20

  Base (n)

  Base

  21

  Basic (a)

  22

  Boiling point (n)

  Nhiệt độ sôi

  23

  Buffer solution (n)

  Dung dịch đệm

  C

  24

  Catalyst (n)

  Chất xúc tác

  25

  Cathode (n)

  Điện cực âm

  26

  Cation (n)

  Ion dương

  27

  Central atom (n)

  Nguyên tử trung tâm

  28

  Charge (n)

  Điện tích

  29

  Chemical change (n)

  Nhửng thay đổi về hóa học

  30

  Chemical equation (n)

  Phương trình hóa học

  31

  Combustion (n)

  Phản ứng cháy

  32

  Compound (n)

  Hợp chất

  33

  Concentration (n)

  Nồng độ

  34

  Condensation (n)

  Sự ngưng tụ

  35

  Condensation polymerization (n)

  Phản ứng trùng ngưng

  36

  Conjugate acid (n)

  Axit liên hợp

  37

  Conjugate base (n)

  Base liên hợp

  38

  Corrosion (n)

  Sự ăn mòn

  39

  Covalent bond (n)

  Liên kết hóa trị

  40

  Cracking (n)

  Phản ứng racking

  D

  41

  Decay (n)

  Phân hửy, phân rả

  42

  Decomposition (n)

  Sự phân hủy

  43

  Dense (a)

  Một chất có tỉ khối cao

  44

  Density (n)

  Tỉ khối

  45

  Diatomic molecule (n)

  Một phân tử gồm hai nguyên tử

  46

  Dipole-dipole force (n)

  Lực tương giữa hai phân tử lưỡng cực

  47

  Dispersion force (n)

  Lực phân tán

  48

  Displacement reaction (n)

  Phản ứng thế

  49

  Dissociation (n)

  Sự phân ly

  50

  Double bond (n)

  Liên kết đôi

  E

  51

  Electrochemical cell (n)

  Pin điện hóa

  52

  Electrode (n)

  Điện cực

  53

  Electrolysis (n)

  Chất điện phân

  54

  Electromagnetic spectrum (n)

  Phổ điện từ

  55

  Electron (n)

  Điện tử

  56

  Electronegativity (n)

  Độ âm điện

  57

  Electronic configuration (n)

  Cấu hình điện tử

  58

  Electrostatic force (n)

  Lực hút tỉnh điện

  59

  Element (n)

  Nguyên tố

  60

  Empirical formula (n)

  Công thức đơn giản

  61

  Endothermic (a)

  Thu nhiệt

  62

  Endothermic reaction (n)

  Phản ứng thu nhiệt

  63

  Energy (n)

  Năng lượng

  64

  Enthalpy (n)

  Sự thay đổi về năng lượng

  65

  Entropy (n)

  66

  Equilibrium (n)

  Sự cân bằng (cân bằng hóa học)

  67

  Equilibrium constant (n)

  Hằng số cân bằng

  68

  Equilibrium expression (n)

  Phương trình cân bằng

  69

  Equivalence point (n)

  Điểm kết thúc trong phản ứng chuẩn độ

  70

  Exothermic (a)

  Tỏa nhiệt

  71

  Exothermic reaction (n)

  Phản ứng tỏa nhiệt

  72

  Exponentiation (n)

  Lũy thừa

  73

  Fermentation (n)

  Sự lên men

  74

  Fractional distillation (n)

  Chưng cất phân đoạn

  75

  Free electron (n)

  Điện tử tự do

  76

  Free energy (n)

  Năng lượng tự do

  77

  Freezing point (n)

  Điểm đong đặc

  78

  Frequency (n)

  Tần số

  79

  Fuel (n)

  Nhiên liệu

  80

  Functional group (n)

  nhóm chức

  G

  81

  Geometric isomerism (n)

  Đồng phân hình học

  82

  Group (n)

  Nhóm

  H

  83

  Half life (n)

  Chu kỳ bán rã

  84

  Homologous series (n)

  Dãy đồng đẳng

  85

  Hydrated salts (n)

  Muối ngậm nước

  86

  Hydrocarbon (n)

  Hydrocacbon

  87

  Hydrogen bonding (n)

  Liên kết hydrogen

  88

  Hydrogenation (n)

  Hydo hóa

  89

  Hydrolysis (n)

  Sự thủy phân

  I

  90

  Ideal gas law (n)

  Định luật khí lý tưởng

  91

  Immiscible liquids (n)

  Các chất lỏng không tan vào nhau

  92

  Indicator (n)

  Chất chỉ thị

  93

  Intermolecular force (n)

  Lực tương tác giữa các phân tử

  94

  Intramolecular force (n)

  Lực tương tác trong phân tử

  95

  Ion (n)

  Ion

  96

  Ion-dipole force (n)

  Lực tương tác giữa ion và phân tử phân cực

  97

  Ionic bond (n)

  Liên kết ion

  98

  Ionization energy (n)

  Năng lượng ion hóa

  99

  Ionize (v)

  Ion hóa

  100

  Isomer (n)

  Đồng phân

  101

  Isotope (n)

  Đồng vị

  K

  102

  Kelvin (n)

  Độ kelvin

  103

  Kinetic energy (n)

  Động năng

  L

  104

  Le chatlier’s principle (n)

  Nguyên tắc le chatlier

  105

  Lewis structure (n)

  Cấu trúc lewis

  106

  Limiting reagent (n)

  107

  Line spectra (n)

  Phổ vạch

  108

  Litmus paper (n)

  Giấy quì

  M

  109

  Mass number (n)

  Số khối

  110

  Melting point (n)

  Điểm sôi

  111

  Miscible (a)

  Hòa tan vào nhau

  112

  Mixture (n)

  Hỗn hợp

  113

  Molarity (n)

  Nồng độ mole

  114

  Molar (a)

  Thuộc về mole

  115

  Mole (n)

  Mole

  116

  Mole fraction (n)

  Tỉ lệ

  117

  Molecular formula (n)

  Công thức phân tử

  118

  Molecular weight (n)

  Khối lượng phân tử

  119

  Molecule (n)

  Phân tử

  N

  120

  Neutral (a)

  Trung hòa

  121

  Neutron (n)

  Nơtron

  122

  Nm (n)

  Nano mét

  123

  Nucleus (n)

  Nhân

  O

  124

  Octet (n)

  Bắc tử

  125

  Optical isomer (n)

  Đồng phân quang học

  126

  Orbital (n)

  Orbital

  127

  Oxidation (n)

  Sự oxi hóa

  128

  Oxidation number (n)

  Số oxi hóa

  129

  Oxidation reaction (n)

  Phản ứng oxi hóa

  130

  Oxidation-reduction-reaction (n)

  Phản ứng oxi hóa khử

  131

  Oxidizing agent (n)

  Chất oxi hóa

  P

  132

  Partial pressure (n)

  Áp suất riêng phần

  133

  Particle (n)

  Phần tử

  134

  Percent composition (n)

  Thành phần phần trăm

  135

  Period (n)

  Chu kỳ

  136

  Periodic table (n)

  Bảng hệ thống tuàn hoàn

  137

  Ph (n)

  pH

  138

  Physical property (n)

  Tính chất vật lý

  139

  Pi bond (n)

  Liên kết pi

  140

  Polar molecule (n)

  Phân tử lưỡng cực

  141

  Potential energy (n)

  Thế năng

  142

  Precipitate (n)

  Chất kết tủa

  143

  Pressure (n)

  Áp suất

  144

  Principal quantum number (n)

  Số lượng tử chính

  145

  Product (n)

  Sản phẩm

  146

  Proportion (n)

  Tỉ lệ

  147

  Proton

  Proton

  Q

  148

  Quantum number (n)

  Số lượng tử

  149

  Radioactive (a)

  Có tính phóng xạ

  150

  Ratio (n)

  Tỉ lệ

  151

  Reactant (n)

  Chất tham gia phản ứng

  152

  Reactivity series (n)

  Dãy hoạt động hóa học

  153

  Reducing agent (n)

  Chất khử

  154

  Reduction (n)

  Sự khử

  155

  Reduction reaction (n)

  Phản ứng khủ

  S

  156

  Salt (n)

  Muối

  157

  Shell (n)

  Lớp, ví dụ: electron shell: lớp điện tử

  158

  SI unit

  Hệ thống đơn vi si

  159

  Sigma bond (n)

  Liên kết sigma

  160

  Single bond

  Liên kết ba

  161

  Solute (n)

  Chất tan

  162

  Solution (n)

  Dung dịch

  163

  Solvent (n)

  Dung môi

  164

  Specific heat (n)

  Nhiệt dung riêng

  165

  States of matter (n)

  Trạng thái vật chất

  166

  Stoichiometry (n)

  Tính toán

  167

  stp (n)

  Điều kiện chuẩn

  168

  Structural isomer (n)

  Đồng phân cấu trúc

  169

  Sublevel (n)

  Lớp phụ

  170

  Term (n)

  Thuật ngữ

  171

  Thermodynamics (n)

  Nhiệt dđộng học

  172

  Titration (n)

  Chuẩn độ

  V

  173

  Valence electron (n)

  Điện tử hóa trị

  174

  Velocity (n)

  Tốc độ

  175

  Volume (n)

  Thể tích

  W

  176

  Wave (n)

  Sóng

  177

  Wavelength (n)

  Bước sóng

  178

  Weak acid (n)

  Axit yếu

  179

  Weak base (n)

  Base yếu

  180

  Work (n)

  Công thức phân tử
   
 2. Isla Chemistry

  Isla Chemistry Trợ lí Admin Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  2,127
  Điểm thành tích:
  421
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

  Tiện thể mình gửi các bạn cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt nè :p
   
  Last edited: 23 Tháng sáu 2019
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->