[Hóa] Bài tập tự luyện thầy Sơn

D

dat_knight

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 13. Nén 2 mol nitơ và 8 mol hiđro vào bình nén có thể tích 2 lít (chỉ chứa sẵn chất xúc tác với thể tích
không đáng kể) đã được giữ ở một nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất các
chất khí trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu. Hằng số cân bằng của phản ứng xảy ra trong bình là:
A. 0,128. B. 1,28. C. 0,32. D. 0,2.
Bài 14. Hằng số cân bằng của hệ: H2 + I2  2HI ở một nhiệt độ nào đó là 36. Nồng độ ban đầu của H2
là 1 mol/l, của I2 là 1 mol/l. Hiệu suất của phản ứng là:
A. 80 %. B. 70%. C. 85 %. D. 75%.
Bài 15. Ở 850
0
C, phản ứng : CO + H2O  CO2 + H2 có hằng số cân bằng KC = 1.
Nếu nồng độ ban đầu của CO là 1 mol/l thì cần đưa vào phản ứng bao nhiêu mol H2O để phản ứng đạt
hiệu suất 90% tính theo CO.
A. 8 mol. B. 9 mol. C. 18 mol. D. 10 mol.
Bài 16. Cho phản ứng sau : 2SO2 + O2  2SO3. Ở t
o
C, nồng độ cân bằng của các chất là :
SO 0,2 mol / l
2
, O 0,1mol / l
2
, SO 1,8 mol / l
3
. Tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi
thể tích của hỗn hợp giảm xuống 3 lần ?
A. Tăng 27 lần. B. Tăng 9 lần. C. Giảm 27 lần. D. Giảm 9 lần
Bài 17. Cho khi HI vào 1 bình kín rồi đun nóng đến nhiệt độ xác định thì xảy ra phản ứng sau :
2HI (k)  H2(k) + I2(k) H = –52kJ < 0
Biết rằng kn = 64 kt
, hiệu suất của phản ứng khi đạt cân bằng là:
A. 25%. B. 20%. C. 30%. D. 50%
 
Top Bottom