[Hóa] Bài tập thầy Sơn

H

hocmai.hoahoc

Chào em!
Em xem lại dãy điện hóa nhé!
Thứ tự các cặp oxi hóa là Fe2+/Fe; Ni2+/Ni; Fe3+/Fe Fe3+/Fe2+
Theo quy tắc anpha thì không thể có phản ứng:
Ni + Fe3+ ==> Ni2+ + Fe.
 
Top Bottom