[Hóa] Bài tập thầy sơn

H

hocmai.hoahoc

Các đáp án đều chính xác mà em
Câu 17:
Fe → Fe2+ + 2e, Fe+2 → Fe+3+ 1e và 2H+ + 2e → H2 .
Ở cực âm là quá trình ăn mòn Fe bên cực dương là H nhận 3 ==> H2. Em xem bài giảng của thầy Sơn thầy đã giải thích khá rõ.
Câu 22: Điều kiện để có ăn mòn điện hóa là
Có hai kim loại tiếp xúc với nhau và có môi trường điện li
Hoặc 1 kim loại và C để trong môi trường điện li nên có 2 TH là ăn mòn điện hóa
Câu 23: Tương tự
 
N

nhphuc5493

ủa sai mà thầy
Câu 6 : Trong pin điẹn hóa Zn-Cu quá trình oxi hóa trong pin là :
A. Zn2+ + 2e-> Zn
B. Zn-> Zn2+ + 2e
C. Cu2+ +2e ->Cu
D. Cu->Cu2+ +2e

Đúng là B mà đáp án ghi C

Câu 7 : Sau một thời gian pin điện hóa Zn-Cu hoạt động. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Khối lượng cực kẽm giảm, khối lượng cực đồng tăng.
B. Nồng độ Cu2+ tăng, nồng đồng Zn2+ giảm
C. Nồng độ Zn2+ tăng, nồng độ Cu2+ giảm
D. Suất điện động của pin giảm dần

Đúng là B mà đáp an ghi C
thầy xem dùm em
 
N

nhphuc5493

Thầy hướng dẫn em hai câu này :
1: Từ các nguyện liệu NaCl, CaCO3, H2O, K2CO3. và các điều kiện cấn thiết có đủ, có thể điều chế được các đơn chất.
A. Na, Cl2, C, H2, Ca, K
B. Ca, Na, K, C,Cl2, O2
C. Na, H2, Cl2, C, Ca, O2
D. Ca, Na, K, H2, Cl2, O2

2: Có thể điều chết dc Ag nguyên chất từ dung dich AgNO3 với dung dịch nào sau đây
A. Fe(NO3)3
B. Fe(NO3)2
C. Al(NO3)3
D. Mg(NO3)2
 
N

ngoisaomayman_2011

Thầy hướng dẫn em hai câu này :
1: Từ các nguyện liệu NaCl, CaCO3, H2O, K2CO3. và các điều kiện cấn thiết có đủ, có thể điều chế được các đơn chất.
A. Na, Cl2, C, H2, Ca, K
B. Ca, Na, K, C,Cl2, O2
C. Na, H2, Cl2, C, Ca, O2
D. Ca, Na, K, H2, Cl2, O2

2: Có thể điều chết dc Ag nguyên chất từ dung dich AgNO3 với dung dịch nào sau đây
A. Fe(NO3)3
B. Fe(NO3)2
C. Al(NO3)3
D. Mg(NO3)2

câu 1:
đáp án D vì:
- đpnc NaCl ---> Na+Cl2. Vậy thu được Na và Cl2
- đpncCaCo3 và K2CO3 thu được CaO và K2O .Sau đó cho tác dụng với nước tạo thành Ca(OH)2 và KOH . Sau đó cho tác dụng với HCl tạo thành 2 muối CaCl2 và KCl . Cuối cùng đpnc 2 muối thu được Ca và K.
-đpdd H2O thu được H2 và O2
Câu 2:có thể điều chế Ag nguyên chất từ [TEX]Fe(NO_3)_2[/TEX]. Vì :
Ag+ + Fe2+ -----> Fe3+ + Ag
 
H

hocmai.hoahoc

ủa sai mà thầy
Câu 6 : Trong pin điẹn hóa Zn-Cu quá trình oxi hóa trong pin là :
A. Zn2+ + 2e-> Zn
B. Zn-> Zn2+ + 2e
C. Cu2+ +2e ->Cu
D. Cu->Cu2+ +2e

Đúng là B mà đáp án ghi C

Câu 7 : Sau một thời gian pin điện hóa Zn-Cu hoạt động. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Khối lượng cực kẽm giảm, khối lượng cực đồng tăng.
B. Nồng độ Cu2+ tăng, nồng đồng Zn2+ giảm
C. Nồng độ Zn2+ tăng, nồng độ Cu2+ giảm
D. Suất điện động của pin giảm dần

Đúng là B mà đáp an ghi C
thầy xem dùm em
Câu 6. Đáp án là B
Câu 7. Đáp án là D mới đúng đây là đề thi đại học A-2010 em có thể check lại đáp án
 
T

thuyvan1708

Câu 7 chỉ có thể là B hoặc C sao lại có thể là D nhỉ? Theo em câu này là B mới là đáp án
 
P

phuongdung282

Câu B và câu C là 2 y kiến trái ngược nhau nên dáp an se phải la B chứ không phải D đâu
 
Top Bottom