[Hóa] Bài tập kim loại

M

monday23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp lần lượng KCl có trong A. % khối lượng KClO3 có trong A là A. 47,83%. B. 56,72%. C. 54,67%. D. 58,55%.
2)
Cho 9,2 gam Na vào 160 ml dung dịch có khối lượng riêng là 1,25 g/ml chứa Fe2(SO4)3 và Al2(SO4)3 với nồng độ tương ứng là 0,125M và 0,25M. Sau phản ứng, người ta tách kết tủa và đem nung đến khối lượng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được sau khi nung là
3)
13:Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở đktc). Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp lần lượng KCl có trong A. % khối lượng KClO3 có trong A là
4)
Hoà tan 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hoá trị II và III bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch X và 672 ml khí bay ra (ở đktc). Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. 15,03 gam. B. 10,33 gam. C. 13,0 gam D. 16,66 gam
5) 20:Đốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 và cho toàn bộ lượng SO2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,125M. Khối lượng muối tạo thành là A. 57,40 gam. B. 56,35 gam. C. 59,17 gam. D.58,35 gam.
 
V

vumacdinhchi

Bài 1Bài này có nhiều cách giải, riêng cá nhân mình thì thix giải theo cách lập hệ phương trình, các bạn tham khảo xem sao nhá, có j góp y cho tớ nha!
GIẢI:
*Gọi a, b, c, d, e lần lượt là số mol của KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, KCl và CaCl2.
-Các ptpu xảy ra khi nhiệt phân hỗn hợp A:
______2KClO3 ==(to) 2KCl + 3O2
(mol)___a___________a______1.5a__
______Ca(ClO3)2 ==(to) CaCl2 + 3O2
(mol)___b________________b______3b__
______Ca(ClO)2 ==(to) CaCl2 + O2
(mol)____c____________c_______c__
Ta có: 122.5a + 207b + 143c + 74.5d + 111e = 83.68(g)____(1)_____
nO2=17,472/22.4 = 0.78 (mol)
hay: 1.5a + 3b + 2 =0.78(mol)____________________________(2)_____
nK2CO3= 0.36 * 0.5 =0.18(mol)
*Rắn B t/d vs K2CO3:
______CaCl2 + K2CO3 == CaCO3 + 2KCl
(mol)__0.18___0.18______0.18___0.36__
-Tổng số mol của CaCl2 = b + c + e =0.18(mol)____________(3)
-Lượng KCl (ddD) lúc này bao gồm: KCl ban đầu và KCl mới tạo ra từ pư trên.
Ta có: mKCl (bđ) * 22/3 = mKCl (ddD)
hay: 74.5d*22/3 =74.5*(a + d + 0.36)
suy ra: a -19/3d = -0.36_________________________________(4)______
-Giải (1):
_____122.5a + 207b + 143c + 74.5d + 111e =83.68
Hay: 32(1.5a + 3b + c) + 74.5a + 74.5d + 111(b + c + e) =83.68
Thay (2),(3) vào (1) ta dc: a + d =0.52__________________(5))_____
từ (4),(5) suy ra: a=0.4 và d=0.12
vậy, mKClO3(bđ)=0.4*122.5 = 49(g)
suy ra: %KClO3= 49*100/83.68 =58,55%
Kết luận: (D) là đáp án đúng.

Bài 2 Na +H2O-NaOH(0.04mol)
6NaOH+Fe2(SO4)3 - 2Fe(OH)3 +3Na2SO4
0.12 0.02 0.04
6NaOH + Al2(SO4)3 - 2Al(OH)3 +3Na2SO4
0.24 0.04 0.08
DoNaOH dư 0.04
NaOH+ Al(OH)3 - NaAlO2 +2H2O
0.04 0.04
vậy AL(OH)3 dư 0.04mol
vậy cr là Fe(OH)3 (0.04) và Al(OH)3 (0.04) nung nóng tạo Fe2O3 (0.02) và Al2O3 (0.02) suy ra kết quả là 5.24
 
Top Bottom