[Hóa] Bài tập kim loại

N

namnguyen_94

..

Ta có: nFe2(SO4)3 = 0,12 mol
--> [TEX]m - ( \frac{m}{65} - 0,12 ).56 = 9,6 ==> m = 20,8 gam[/TEX]
 
Top Bottom