[Hóa] Bài tập cân bằng

H

hocmai.hoahoc

Chào em!
Áp dụng phương pháp thăng bằng e:
2FeS2 -2e == > 2Fe+3
2FeS2 -28e ==> 4S+6
=>2FeS2 -30 e == > 2Fe+3 + 4S+6
SO42- + 2e == > SO2
=> 2FeS2 + 14H2SO4(đ, to) ---> Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O
 
C

colia_pml

FeS2 + H2SO4(đặc nóng) ----------------> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
=> 2FeS2 + 14H2SO4(đ, to) ---> Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O
 
Top Bottom